Veri Yolculuğunda Yön Bulucu Olarak Makine Öğrenimi

Makine Öğrenmesi Nedir?

MechSoft Bilgi ve İletişim Tek. Tic. A.Ş., Nesli Han Diken

Veri Yolculuğunda Yön Bulucu Olarak Makine Öğrenimi

Makine Öğrenmesi Nedir?

10 Mayıs 2024 , Blog Yazılarımız

Makine öğrenimi, bilgisayarların veri desenlerini anlamalarını, bu desenlerden öğrenerek tahminlerde bulunmalarını veya kararlar almalarını sağlayan bir yöntemdir. Bilgisayarlar, verilerle etkileşime girip bilgi çıkarmadan önce doğrudan programlanmazlar. Bu yöntem, çeşitli algoritmalar ve istatistiksel teknikler kullanarak veri analizi yapar.

Makine Öğrenmesi Algoritmaları Nasıl Çalışır?

Makine öğrenimi algoritmaları, verilerdeki desenleri anlamak ve öğrenmek için matematiksel ve istatistiksel teknikleri kullanır. Bu algoritmalar genellikle bir eğitim sürecinden geçer. Eğitim aşamasında, algoritma bir veri kümesine maruz kalır ve bu verilerden desenleri çıkarmaya çalışır.


Mechsoft - Makine Öğrenmesi Algoritmaları Nasıl Çalışır?

     Algoritmalar genellikle belirli bir hedefi optimize etmek için çalışır. Bu hedef, modelin performansını ölçmek için kullanılan bir kayıp fonksiyonu olabilir. Eğitim süreci boyunca, algoritma bu kayıp fonksiyonunu minimize etmeye çalışır, yani modelin tahminlerinin gerçek değerlere ne kadar yakın olduğunu iyileştirmeye çalışır.

    Eğitim tamamlandıktan sonra, modelin performansını test etmek için ayrı bir veri seti kullanılır.


Makine Öğrenmesi Türleri

Makine öğrenimi algoritmaları genellikle denetimli, denetimsiz ve takviyeli öğrenme olarak gruplandırılır.

  1. Denetimli Öğrenme: Algoritma etiketli veriyle eğitilir. Her veri noktası için doğru cevaplar sağlanır. Amacı, girdi verileri ile belirli bir çıktı arasındaki ilişkiyi öğrenmek ve bu ilişkiyi kullanarak yeni verilerde doğru çıktıları tahmin etmektir.

  2. Denetimsiz Öğrenme: verilerdeki desenleri kendi kendine bulmaya çalışır. Yani algoritma etiketlenmemiş veriyle çalışmış olur.

  3. Takviyeli Öğrenme: Bu türde, bir ajan belirli bir ortamda bir görevi en iyi şekilde gerçekleştirmek için kararlar almayı öğrenir. Bu tür öğrenmede, ajan, çevresinden gelen geri bildirimlere dayanarak doğru kararları almaya çalışır. Bu geri bildirimler, ödül veya ceza şeklinde olabilir.

Makine Öğrenimi İş Hedefi: Müşteri Segmentasyonu

Müşteri segmentasyonu, bir işletmenin müşteri tabanını farklı gruplara ayırarak, her bir grubun özelliklerine göre özelleştirilmiş pazarlama stratejileri geliştirmesine olanak tanır. Peki makine öğrenimi, müşteri segmentasyonunu gerçekleştirmek için nasıl güçlü bir araç olabilir?

  • Veri Toplama ve Hazırlık:

Müşterilerle ilgili kapsamlı veriler toplanır ve işlenir. Bu veriler, demografik bilgilerden alışveriş geçmişine ve web sitesi gezinme davranışlarına kadar çeşitli kaynaklardan gelir.

  • Özellik Mühendisliği:

    Mechsoft - Makine Öğrenimi İş Hedefi: Müşteri Segmentasyonu

Toplanan veriler analiz edilir ve segmentasyon için önemli özellikler belirlenir. Örneğin, müşterinin son bir yıldaki ortalama satın alma miktarı veya web sitesinde geçirdiği zaman gibi özellikler incelenir.

  • Algoritma Seçimi ve Modelleme:

En uygun algoritma seçilir, genellikle K-Means veya Hierarchical clustering gibi. Bu algoritmalar, müşterileri benzer özelliklere sahip gruplara böler.

  • Model Eğitimi ve Optimizasyon:

Seçilen algoritma kullanılarak model eğitilir ve optimize edilir. Model, müşterileri belirli segmentlere atar. Eğitim sürecinde, modelin doğruluğunu artırmak için çeşitli parametreler denenir.

  • Sonuçların Yorumlanması ve Uygulanması:

Elde edilen segmentlerin işletme için anlamlı olduğundan emin olunur. Her segment için farklı pazarlama stratejileri belirlenir ve uygulanır. Örneğin, belirli bir segmente özelleştirilmiş promosyonlar veya ürün önerileri sunulabilir. Bu şekilde, müşterilere daha kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimi sunarak işletmenin gelirini artırabilirsiniz.

Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi Arasındaki Farklar

Yapay zeka (AI), makinelerin insan zekasını taklit etmesini sağlamayı amaçlayan geniş bir teknik yelpazeyi kapsar. Makine öğrenimi, doğal dil işleme, bilgisayarlı görü, ve robotik gibi çeşitli alt alanları içerir.

Makine öğrenimi (ML), yapay zekanın bir alt kümesidir ve bilgisayarların belirli görevleri açıkça programlanmamış bir şekilde gerçekleştirmesini sağlayan algoritmaların ve istatistiksel modellerin geliştirilmesine odaklanır. Bu algoritmalar, verilerden öğrenir, desenleri tanır ve bu öğrenme temelinde kararlar alır veya tahminlerde bulunur.

Yapay zeka makinelerin "akıllı" olarak nitelendirebileceğimiz görevleri gerçekleştirebilecek şekilde oluşturulmasıyla ilgili daha geniş bir kavram iken, makine öğrenimi, yapay zeka içindeki belirli bir yaklaşımdır. Algoritmaların verilerden öğrenmesini ve zamanla gelişmesini içerir.Şirketler için en iyi çözümleri sunuyoruz.

Son Blog Yazıları