KVKK Yazılımları ile Güvenli Veri Yönetimi

M-Files ile KVKK Süreçlerinin Dijitalleştirilmesi

MechSoft Bilgi ve İletişim Tek. Tic. A.Ş., Sezgi Özkan

KVKK Yazılımları ile Güvenli Veri Yönetimi

M-Files ile KVKK Süreçlerinin Dijitalleştirilmesi

09 Mart 2023 , Blog Yazılarımız

Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) Nedir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), Türkiye'de kişisel verilerin güvenliğini ve gizliliğini koruma amacıyla yürürlükte olan bir yasadır. KVKK, kişisel verilerin doğru ve adil bir şekilde toplanması, işlenmesi, saklanması, kullanılması ve yayınlanmasını amaçlar.

Ayrıca, kişisel verilerin güvenliğini korumak için gereken teknik ve organizasyonel tedbirlerin alınmasını, veri sahiplerinin haklarının korunmasını ve veri işleyicilerinin yasal yükümlülüklerini tanımlar. KVKK, şirketler, kurumlar ve bireyler gibi veri işleyicilerini veri güvenliği ve gizliliği konularında uyumlu olmasını sağlar.

Söz konusu olan bu kişisel veriler;

 • Ad ve soyadı,

 • Doğum tarihi ve yeri,

 • Adres ve telefon numarası,

 • E-posta adresi,

 • T.C. kimlik numarası veya pasaport numarası,

 • Finansal bilgiler (banka hesap numarası, kredi kartı bilgileri),

 • Cinsiyet, ırk, din, gibi özel nitelikli kişisel veriler olabilir.

 • Kişisel veri türleri sürece bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, bireylerle ilgili olan ve bu bireyleri tanımlamak, kimliklerini belirlemek veya iletişim kurmak için kullanılabilen her türlü bilgiyi içeren önemli bir kavramdır. Kişisel verilerin işlenmesi, belirli ilkelere dayanmalıdır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gibi düzenlemeler, kişisel veri işleme süreçlerinin adil, meşru ve açık bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere belirli ilkeleri içerir.

MechSoft Blog: KVKK Yazılımları ile Güvenli Veri Yönetimi

KVKK Uyum Süreci Nedir?

KVKK uyum süreci, bir işletmenin veya veri sorumlusunun  KVKK'ya uyumlu hale gelmek için yapması gereken aşamaları ifade eder.

Bu süreç, 

 • Kişisel verilerin doğru ve adil bir şekilde işlenmesini,

 • Veri güvenliği tedbirlerinin alınmasını,

 • Veri sahiplerinin haklarının korunmasını sağlamayı amaçlar.

KVKK uyum süreci aşağıdaki adımlardan oluşur:

 1. Veri envanteri yönetimi: İşletmeler, topladığı, işlediği, sakladığı ve paylaştığı kişisel verileri belirlemelidir.

 2. Risk analizi yönetimi: Belirlenen kişisel verilerin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğine yönelik riskleri değerlendirmelidir.

 3. KVKK politikası oluşturma: İşletme, kişisel verileri koruma kanunu nun gerekliliklerini karşılayan bir politika belirlemelidir.

 4. Personel eğitimi: Sürecin sürdürülebilir olması ve kişisel verilerin ihlalinin önüne geçmek adına KVKK konusunda personel eğitimleri düzenlemelidir.

 5. Sözleşmelerin düzenlenmesi: İşletmeler, KVKK uyumlu sözleşmeler hazırlamalıdır.

 6. Veri sahiplerinin haklarına yönelik prosedürler oluşturma: Kişisel verilerin işleme süresinde kişisel veri sahiplerinin hakları gözetilmelidir.  Bu yüzden işletmeler  veri sahiplerinin haklarına yönelik prosedürleri belirlemelidir.

 7. Veri güvenliği tedbirleri alınması: İşletme veya veri sorumlusu sahip olduğu kişilerin verileri işlerken bu verilerin güvenliğini sağlamalıdır. Bu tedbirler, verilerin yetkisiz erişim, değiştirme veya silinmesini önlemek ve KVKK'daki veri güvenliği standartlarına uygun hareket etmesini amaçlamaktadır.

 8. İç tetkik yapma: İşletmeler, KVKK sürecinin yaşam döngüsünü sağlayabilmek ve verileri hukuka aykırı olarak  yönetilmediğine emin olmak için düzenli olarak iç tetkikler yapmalıdır.

KVKK uyum süreci, işletmelerin verilerin güvenliği ve gizliliği konularında yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olur ve veri sahiplerinin haklarını korur

KVKK Yazılımları Ne İşe Yarar?

KVKK yazılımları, kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını sağlamak için tasarlanmıştır.

Bunlar, verilerin toplanması, işlenmesi, saklanması, kullanılması ve açıklanması gibi işlemleri yönetmek ve denetlemek için kullanılmaktadır.

Dijitalleşmenin her alana yansıdığı günümüz iş dünyasında KVKK sürecinin yönetiminde yazılımlara başvurmamak süreci yönetilemez bir hale getirecektir. M-Files gibi tamamen özelleştirilebilir platformlar iş süreçlerinize uygun tasarlanarak eşsiz bir KVKK yazılımı görevi görmektedir.

M-Files kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için birçok farklı özellik içermektedir. Bu özelliklerden bazıları şunlardır:

 • Kişisel Veri Keşfi: İşletmenizin sahip olduğu kişisel verilerin tamamının, nasıl toplandığını, kimlerle paylaşıldığını, ne amaçla işlendiğini ve saklandığını belirlemek amacıyla yapılan bir inceleme sürecidir. 

 • Sınıflandırma: Kişisel verilerin işlenmesine dair en önemli adımlardan biri sınıflandırmadır. M-Files işletmelerin sahip oldukları verileri sınıflandırmalarına yardımcı olur. Böylece, hangi verilerin daha hassas olduğu belirlenir ve bu veriler daha güvenli bir şekilde işlenir.

 • KVKK Veri Girişi: M-Files işletmelerin sahip oldukları verilerin KVKK'ya uygun bir şekilde girilmesini sağlar.

 • Anonimleştirme: M-Files, kişisel verilerin anonimleştirilmesi işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılmaktadır. Bu sayede, kişisel verilerin güvenliği daha iyi bir şekilde sağlanır.

 • Redaksiyon: M-Files tutulan kişisel verilerin silinmesini veya değiştirilmesini sağlar. Bu sayede KVKK uyumluluğuna yardımcı olur.

 • Envanter Yazılımı:  M-Files bir çatı görevi görerek bir işletmenin sahip olduğu cihazların envanterini çıkartılmasına destek olur. Böylece, hangi cihazların kişisel verileri işlediği daha iyi bir şekilde belirlenesini ve varlık yönetimi sağlar.

  KVKK Süreçlerinizin Dijitalleştirilmesi ve Yönetimi ile ilgili Daha Fazla Bilgi Almak İstiyorsanız Bizimle İletişime Geçin!