Şirketlerde Doğru Risk Yönetimi Nasıl Olmalıdır

Risk Yönetiminde Dijital Dönüşüm

MechSoft Bilgi ve İletişim Tek. Tic. A.Ş., Selin Başkan

Şirketlerde Doğru Risk Yönetimi Nasıl Olmalıdır

Risk Yönetiminde Dijital Dönüşüm

16 Eylül 2021 , Blog Yazılarımız

Firmaların risk süreçlerini yöneten ekipler, yaşadığımız bu pandemi döneminde muhtemelen en büyük zorluklarla karşı karşıya kalan gruplar arasındadır. Artan baskılar, uzaktan çalışan yönetimden gelen karmaşık talepler, daha önce görülmemiş veri hacimleriyle karşı karşıya kalma…

Bu koşulların getirdiği fırtınasıyla boğuşurken, her birinin kendine özgü uyumluluk ve düzenleyici zorlukları olan risk yönetiminin karmaşıklığı, taleplerden kaynaklanmaktadır.

Tüm sektörlerde, artan iç ve dış zorlukların üstesinden gelmek için radikal bir dönüşüm gereklidir. Çeviklik sunan, büyümeyi ve karlılığı güçlendirirken risk yönetimiyle mücadele için kapsamlı bir yaklaşım sağlayan yaratıcı çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Risk Yönetiminde Karşılaşılan Zorluklar

Risk yönetimi topluluğunun, yönlendirilen riskleri, soru ve sorunlarını tanımlaması ve ele alması gerekir:

 • Çevresel ve teknik programlar arası bağımlılıklar,

 • Yerel yönetim sorunları,

 • Üçüncü taraf tedarikçiler gibi kuruluşlar arası girişimler,

 • Siyasi, ekonomik, sosyal ve yasal gibi dış faktörler,

Yukarıdaki zorlukların üstesinden gelmek için yöneticileri, bilgilerin netliğine, kalitesine ve verilerin kesinliğine ve hepsinden önemlisi 360 derecelik bir görünüme ihtiyaç duyar. Ayrıca, karar verme süreçlerini desteklemek için verilerin analitik ve iç görülü olması beklenir.

Risk Yönetimi Hangi Alanlarla İlgilenir?

 • İşletme için risk kaynakları,

 • Belirli riskleri ve sorunları tanımlama,

 • Çalışan bir risk çerçevesi belirleme ve oluşturma,

 • Risk yönetimindeki adımları analiz etme ve tanımlama,

 • Tehdit ve fırsat yanıtlarını belirleme,

 • Kimlik ve bilgi akışının süreç akışını oluşturma,

 • Riski tanımlayıp, oluşturma (gerektiğinde) ve belgeleri yayınlama,

Dijital Dönüşüm, risk yönetimi işlevinin daha akıllı, daha çevik ve daha stratejik olmasını sağlar.

Tüm kuruluşların yarısı, güncellenmiş kriz yönetimi planları ile COVID-19 pandemisi için hazırlıksızdı. Araştırma sonuçlarına göre ki birçok kuruluş, bir pandemi veya benzeri küresel bir kriz olayı gibi potansiyel tehditlerin radarlarına bile almamıştı. Böylesine önemli bir risk bundan 2 yıl önce kurumsal riskler arasında bile değildi ve kurumsal firmaların yönetim kurullarının dikkatini bile çekmemişti.

Şirketlerin risk yönetim süreçlerini takip eden ekipler, risk yönetiminde yeni teknolojileri kullanarak insan kaynağını azaltarak aslında doğabilecek "beşeri riskleri" de azaltmanın gerekliliğine inanıyorlar. 

Risk yönetimin dijital dönüşümün bir parçası haline getirilmediğinde,

 • Daha hızlı veya daha akıllı eylemleri sağlamak için kritik bilgilerin eksik olması,

 • Sistemler arasında bağlantının yok veya sınırlı olması,

 • Kendinden emin kararların alınmasına yardımcı olabilecek veriler, sistemler veya süreçlerin mevcut olmaması gibi konular gündeme geliyor.

Risk fonksiyonunu dönüştürmenin ilk adımı, nerede iyileştirme yapılacağını belirlemektir. 

Ek Olarak pandemi ile beraber, pandemi krizi sırasında mevcut kritik görev süreçlerinde hangi boşlukların ortaya çıktığı sorusu, risk uzmanlarına, görev açısından kritik durumlarda mevcut süreçlerin nasıl durduğuna dair çok önemli ve gerçek yaşam bilgisi sağladı.

MechSoft - Blog - Risk Yönetiminde Dijital Dönüşüm

Veri Zenginliği

Çoğu sektör, geniş bir bilgi yelpazesi erişimine büyük ölçüde güvenmektedir. Bu bilgi zenginliği, organizasyonlar için daha stratejik bir alan haline gelmede risk yönetimi için çok yardımcı olabilir. İklim değişikliği, sosyal huzursuzluk, mevzuat gibi veriler veya coğrafi konumlar gibi veriler yeni iş fırsatlarına yatırım yaparken kritik öneme sahiptir. Bu gelişmiş görünürlük ile risk yöneticisi şirkette çok daha büyük bir stratejik rol oynayabilir ve çevresel, teknik veya lojistik gibi yerelleştirilmiş uyumluluk kurallarına bağlılığın ilk etapta bir kaybı önleyeceğini garanti edebilir.

Şirketler artık karar verirken, daha fazla değer katmak için nitelikli verilere ihtiyaç duyuyor. Risk yöneticilerinin, riske sadece finansal bir bakış açısıyla bakmakla kalmayıp aynı zamanda şirketlerinin iş hedeflerini çok daha bütünsel bir yönetim anlayışıyla incelemeleri ve desteklemeleri bekleniyor.

Dijital Teknolojide İlerleme

Ortaya çıkan dijital teknolojiler, günümüzün zorluklarıyla karşı karşıya kalan risk yöneticilerine büyük fayda ve destek sağlıyor. Uygulama programlama ara yüzü (API) aracılığıyla entegrasyondan, hem yapılandırılmış hem de yapılandırılmamış Meta Verilerin kapsamlı kullanımına kadar, akıllı aramada tutulan verilerden tam değeri çıkarmasını sağlar.

Risklerin 360 derecelik bir bakış açısını, bunların birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu ve kuruluş üzerindeki potansiyel etkisini geliştirmek, dayanıklılık oluşturmak için çok önemlidir. Tamamen aranabilir bir ortamda konsolidasyon, risk yöneticilerinin ve diğer paydaşların verileri güvenli bir şekilde analiz etmelerini, bilgileri paylaşmalarını ve iş riski konusunda iş birliği yapmalarını sağlar.  

Risk Merkezlerinin Kullanımı

Yıkıcı risk olaylarının sıklığı ve şiddeti inkâr edilemez bir şekilde artmaktadır. Risk yönetim ekiplerinin, kullandıkları veya sağladıkları verilerin mümkün olduğunca gerçeğe dayalı ve neredeyse gerçek zamanlı olduğunu bilerek güvenli bir şekilde planlama, senaryolar çalıştırma ve gelecekteki olayları etkili bir şekilde yanıtlama becerisine sahip olması gerekir.

Verileri güvenli bir şekilde paylaşmak için portalların "Risk Hubs" kullanımı, doğru bilginin doğru zamanda mevcut olmasını sağlamak için mükemmel bir yaklaşım sunar. Bunlar, bilgi güncellemeleri, gerçek zamanlı değişim ve bilgi paylaşımı ile birlikte hem iç hem de dış iş birliğini sağlama avantajına sahiptir.

Risk yönetiminin dijital dönüşümü, geleneksel iş modelini uyumlu, işbirlikçi ve birbirine bağlı bir dijital ortama dönüştürerek geliştirir. Doğru süreçleri, prosedürleri benimseyerek ve en uygun araçları kullanarak, bir kuruluşu bir krizde güvenle yönetme yeteneği, büyük ölçüde risk uygulayıcısının lehinedir.

Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi, tüm sektörlerde, artan iç ve dış zorlukların üstesinden gelmek için radikal bir dönüşüm gereklidir. Çeviklik sunan, büyümeyi ve karlılığı güçlendirirken risk yönetimiyle mücadele için kapsamlı bir yaklaşım sağlayan yaratıcı çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Size bu çözümleri sağlayacak en güvenilir yol olan M-Files’ı demo hesabını başlatarak deneyimleyebilirsiniz. 


Diğer Blog Yazılarımıza Göz Atmayı Unutmayın!