Toplam Deneyim Yaklaşımı

CloudOffix, Total Experience Yaklaşımını Benimsiyor

MechSoft Bilgi ve İletişim Tek. Tic. A.Ş., Sezgi Özkan

Toplam Deneyim Yaklaşımı

CloudOffix, Total Experience Yaklaşımını Benimsiyor

14 Eylül 2023 , Blog Yazılarımız

Günümüz iş dünyasında, müşteri memnuniyeti ve deneyimi, organizasyonların rekabet avantajı elde etmeleri için kritik bir faktör haline gelmiştir. Ancak sadece dış müşterilere yönelik odaklanmak artık yeterli gelmemektedir.  Çalışanlar, iş süreçleri ve ürünlerin kullanıcıları da bu deneyim sürecinin önemli bir parçasıdır. 

İşte bu noktada yeni bir kavram hayatımıza girmiştir.  Total Experience (Toplam Deneyim)” 

Toplam Deneyim Nedir?

Toplam Deneyim (Total Experience), müşteri deneyimi (CX), çalışan deneyimi (EX) ve kullanıcı deneyimi (UX) gibi farklı deneyim alanlarını birleştirerek bütünleşik bir yaklaşım oluşturma fikrini ifade eder. Bu yaklaşım, organizasyonların sadece müşterilere değil, aynı zamanda çalışanlarına ve ürün/hizmetlerini kullanan diğer kullanıcılara yönelik deneyimleri bir arada değerlendirmelerini ve iyileştirmelerini teşvik eder.

Gartner'a göre "Total Experience" (Toplam Deneyim), bir organizasyonun müşteri deneyimi (CX), çalışan deneyimi (EX) ve kullanıcı deneyimi (UX) gibi farklı deneyim alanlarını birleştirerek bütünleşik bir yaklaşım oluşturması gereken bir kavramdır. Bu yaklaşım, müşteriler, çalışanlar ve diğer paydaşlar arasındaki deneyimleri birbirine bağlamayı amaçlar. Yine Gartner’a göre kurumlarında TX’i yani Toplam Deneyimi sağlayan kuruluşlar memnuniyet ölçümlerinde rakiplerini %25 oranda geride bırakacaklar. Total Experience, sadece müşteri memnuniyetini artırmanın yanı sıra, çalışanların daha verimli ve tatmin edici bir şekilde çalışmalarına olanak tanırken, ürün ve hizmetlerin kullanımını daha kolay ve etkili hale getirmeyi hedefler.

Toplam Deneyim (Total Experience) Stratejisinin Amacı

Toplam Deneyim Stratejisi (TX), organizasyonların deneyim yönetimini daha kapsamlı ve bütünleşik bir şekilde ele almayı hedefler. Bu stratejinin amacı, organizasyonların farklı paydaşları - müşteriler, çalışanlar ve ürün/hizmetlerin kullanıcıları - arasındaki deneyimleri etkili bir şekilde yönetmek ve geliştirmektir. 

Total Experience stratejisi, müşteri deneyimini kişiselleştirilmiş bir hale getirmeyi amaçlar. Müşterilerin ihtiyaçlarını daha iyi anlayarak, onların taleplerini karşılayan ürünler veya hizmetler sunarak müşteri memnuniyetini artırmak, işletmeler için uzun vadeli bir başarı elde etmesini sağlar.

Müşteri deneyiminin yanı sıra TX’ stratejisinin en temel noktalarından biri çalışan verimliliğini artırmaktır. Çalışan deneyimini iyileştirmek, çalışanların daha motive ve organizasyona bağlı olmalarını sağlar. Mutlu ve tatmin olan çalışanlar, daha verimli çalışır ve daha iyi sonuçlar elde ederler. Total Experience, iç iletişimi ve işbirliğini güçlendirerek, çalışanların yeteneklerini ve iş memnuniyetini artırmaya odaklanır.

Total Experience yaklaşımı, ürün ve hizmetlerin kullanımını daha kolay ve etkili hale getirmeyi hedefler. Kullanıcı deneyimini iyileştirerek, kullanıcıların ürünleri ve hizmetleri daha rahatlıkla kullanmalarını ve daha fazla değer elde etmelerini sağlar. Bu da organizasyonların ürün ve hizmet kalitesini artırmasına yardımcı olur.

Toplam Deneyim Stratejisi, organizasyonların sadece bir deneyim alanına değil, tüm deneyim alanlarına odaklanmalarını teşvik eder ve bu da daha tatmin edici ve sürdürülebilir bir başarı elde etmelerine yardımcı olur. Bu yüzden veri odaklı bir yaklaşımı benimser. Müşteri geri bildirimleri, çalışan anketleri ve kullanıcı istatistikleri gibi verileri toplar ve analiz eder. Bu veriler, organizasyonların daha iyi kararlar almasına yardımcı olur ve stratejilerini sürekli olarak geliştirmelerini sağlar.

Bu yolculuğun en nihayetinde hedefi rekabet üstünlüğü sağlayarak pazarda rakiplerden öne geçerek hem müşteriler hem de çalışanlar tarafından değer gören bir organizasyon yaratmaktır. 

Toplam Deneyimin Bileşenleri  

Total Experience (TX) yaklaşımı kendi içinde 4 ana temel bileşene sahiptir. Total Experience (Toplam Deneyim), organizasyonların bu dört bileşeni bir araya getirerek, müşteri memnuniyetini artırmanın yanı sıra çalışanlarını daha iyi motive edip ürün ve hizmetlerini daha cazip hale getirmelerine olanak tanır. Bu dört bileşen organizasyonların sürdürülebilir bir başarı elde etmelerine yardımcı olurken, deneyim odaklı bir strateji oluşturmanın önemini vurgular.


Müşteri Deneyimi (CX)

Müşteri Deneyimi

(Customer Experience) (CX)

Müşteri Deneyimi (CX), bir organizasyonun müşterileriyle etkileşimlerinin niteliğini ve sonucunu değerlendiren bir bileşendir. CX, müşterilerin bir ürün veya hizmetle olan temaslarını kapsar ve organizasyonların müşteri memnuniyetini artırmak, sadık müşteri tabanları oluşturmak ve işlerini büyütmek için önemlidir. CX, müşteri geri bildirimleri, kullanıcı testleri ve pazar araştırmaları gibi yöntemlerle ölçülür.  

Çalışan Deneyimi (EX)

Çalışan Deneyimi 

(Employee Experience) (EX)

Çalışan Deneyimi (EX), organizasyon içindeki çalışanların yaşadıkları deneyimi ifade eder. Motivasyon, iş memnuniyeti, işe alım ve eğitim gibi konular EX bileşiminin bir parçasıdır. İyi bir EX, çalışanların daha bağlı, üretken ve işlerine adanmış hissetmelerine yardımcı olur. EX, iç iletişim, liderlik, eğitim programları ve çalışan geri bildirimleri gibi faktörlerle şekillenir.  

Dijital Deneyim (DX)

Dijital Deneyim 

(Digital Experience) (DX)

Dijital Deneyim (DX), organizasyonların dijital platformlarını (web siteleri, uygulamalar, sosyal medya vb.) kullanan kullanıcıların yaşadığı deneyimi ifade eder. DX, kullanıcıların kolaylıkla etkileşim kurabilmesini, bilgiye erişebilmesini ve işlemleri sorunsuzca tamamlayabilmesini amaçlar. İyi bir DX, kullanıcıların sadık olmalarını ve organizasyonla olumlu bir etkileşim yaşamalarını sağlar.

Kullanıcı Deneyimi (UX)

Kullanıcı Deneyimi 

(User Experience) (UX)

Kullanıcı Deneyimi (UX), organizasyonların ürünlerini veya hizmetlerini kullanan kullanıcıların yaşadığı deneyimi ele alır. UX, tasarım, erişilebilirlik, kullanılabilirlik ve kullanıcı dostu arayüzlerin oluşturulması gibi faktörleri içerir. İyi bir UX, kullanıcıların ürünü veya hizmeti daha rahatlıkla kullanmalarını, tatmin olmalarını ve tekrar kullanmalarını teşvik eder.

Mechsoft - Total Experience - Toplam DeneyimCloudOffix ve Total Experience

CloudOffix kendi içinde Total Experience bileşenlerini uçtan uca bir şekilde barındırır. Sunduğu entegre yönetim yaklaşımı sayesinde organizasyonların toplam deneyimi başarıyla uygulamasına destek olan bir platformdur. Peki, CloudOffix nasıl Total Experience yaklaşımına katkı sağlar?

  • Müşteri Deneyimi (CX): CloudOffix, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) alanında güçlü bir platform sunar. Müşteri verilerini merkezi bir yerde toplar, müşteri ilişkilerini daha iyi yönetmeyi ve kişiselleştirilmiş hizmetler sunmayı kolaylaştırır. Bu da müşteri deneyimini olumlu yönde etkiler.

  • Çalışan Deneyimi (EX): CloudOffix, iç iletişim araçları ve işbirliği çözümleri sunarak çalışanların daha verimli bir şekilde iletişim kurmalarını ve işbirliği yapmalarını sağlar. Ayrıca veri ve analitik özellikleri ile çalışanların performansını takip etmeyi kolaylaştırır.

  • Kullanıcı Deneyimi (UX): CloudOffix'in kullanıcı dostu arayüzü ve kullanılabilirlik özellikleri, platformun kullanıcı deneyimini optimize etmeye yardımcı olur. Kullanıcılar, kolayca verilere erişebilir ve işlemlerini hızla gerçekleştirebilirler.

  • Dijital Deneyim (DX): CloudOffix, dijital platformlarda etkili bir şekilde kullanılabilen bir bulut tabanlı bir çözümdür. Bu da dijital deneyimin iyileştirilmesine katkı sağlar.

CloudOffix'in Total Experience stratejisini benimsemesi, organizasyonların müşteri, çalışan ve kullanıcı deneyimlerini bütünleştirmelerine olanak tanır. Bu sayede organizasyonlar, daha tatmin edici ve sürdürülebilir bir başarı elde edebilirler. Total Experience stratejisi ile CloudOffix'in birleşimi, organizasyonların rekabet avantajını artırmalarına yardımcı olurken, deneyim odaklı bir yaklaşım benimsemelerine olanak sağlar. Total Experience yolculuğuna CloudOffix ile başlamak, organizasyonlar için büyük bir adım olacaktır.

İletişim Formu