Dijitalin Yeni Çağı: Bulut Teknolojileri ve Sürdürebilirlik

Dijitalleşmenin Verimli Hali

MechSoft Bilgi ve İletişim Tek. Tic. A.Ş., Sezgi Özkan

Dijitalin Yeni Çağı: Bulut Teknolojileri ve Sürdürebilirlik

Dijitalleşmenin Verimli Hali

31 Mart 2022 , Blog Yazılarımız

Sürdürülebilirlik kavramı özellikle son yıllarda iş dünyasında dijital dönüşümün en vazgeçilmez ögelerinden biri haline geldi. Birleşmiş Milletler tarafından Eylül 2015 tarihinde gerçekleştirilen Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde halihazırda uygulanan hedeflerin gerekli ekonomik, toplumsal ve çevresel ihtiyaçları karşılamaması üzerine “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” şekillendi. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 193 ülkenin imzasıyla kabul edilen program, 17 adet temel hedef ve bunlara bağlı 169 alt hedeften oluşuyor. Bu hedeflere ulaşma doğrultusunda teknolojik yatırımların son dönemde artması da son derece dikkat çekici.

McKinsey & Company danışmanlık şirketi tarafından Aralık 2020’de bir araştırma gerçekleştirildi. Kuzey Amerika ve altı Avrupa ülkesinin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın (GDP) %40’ını oluşturan firmaların üst düzey yöneticileri arasında gerçekleştirilen araştırmada bu kişilerin %51’i bilgi teknolojilerine yatırım yaptıklarını, %75’i ise 2020-2024 döneminde yatırım yapmayı planladıklarını belirtiyor. Bu oran, 2014-2019 döneminde yalnızca %55’ti. Buna ek olarak, yine 2020 yılında Dünya Ekonomik Forumu tarafından gerçekleştirilen bir ankette firmaların %80’i dijitalizasyonu artıracaklarına yönelik açıklamalarda bulundular.

İşte bu dijital dönüşüm süreci söz konusu olduğunda bulut teknolojileri ana rollerden birini üstleniyor. Avantajları arasında karbon salınımını azaltmak ve yenilenebilir enerjiye katkıda bulunmak öncelikli olarak belirtilebilir. Yapılan bir araştırmaya göre, haftada bir gün bile evden çalışılması kişinin ürettiği sera gazı emisyonu oranında yıllık 220 kg.’a eşdeğer bir azalma sağlıyor. Evden çalışmanın ve ofise gitmemenin zincirleme olumlu etkisi ise trafiğin azalmasına bağlı olarak egzoz emisyonlarının düşmesiyle gerçekleşiyor. Bu durum aynı zamanda iş gücüne ve iş süreçlerine sağladığı olumlu etkisiyle öne çıkıyor.

Bulut Bilişimde Sürdürebilirlik 

Bulut bilişimin tercih edilmesi aynı zamanda firmalara iş yapış süreçlerinde hız, çeviklik ve ölçeklenebilirlik avantajı sağlıyor. Bu da performans artışını beraberinde getiriyor. Bunlara ek olarak; giderlerin azalması, güvenlik, mobilite ve gelişim fırsatları sunuyor. Üstelik bu avantajları hiçbirinden ödün vermeden sunabiliyor.

Bulut teknolojilerinin kullanımı aynı zamanda kağıt tüketimini, elektrik kullanımını ve ambalaj sarfiyatını da azaltıyor.

Cambridge Üniversitesi Yayınları tarafından hazırlanan ve Covid-19’la ilişkilendirilerek son verilerin paylaşıldığı “Sürdürülebilir Kalkınma Raporu 2020” de Türkiye ile ilgili paylaşılan son verilerin bir bölümü ise aşağıdaki tablolarda gerçek zamanlı olarak yer almaktadır. Firmaların dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmalarının yansımaları önümüzdeki dönemlerde tabloya daha net bir şekilde yansıyacaktır.

Sürdürülebilir Kalkınma Raporu-2020

Sürdürülebilir Kalkınma Raporu-2020

Kaynak: Sachs, J., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G., Woelm, F. 2020. The Sustainable Development Goals and COVID-19. Sustainable Development Report 2020. Cambridge: Cambridge University Press.

Endüstri 4.0 ile dijital dönüşümlere açılan yeni kapıyla, firmalar iş modellerinin eski hantal teknolojiler yerine yenilikçi ve sürdürülebilir olmasına özen gösterirken, ayırdıkları bütçelerde ilk yatırım kalemlerinde bu amaca yönelik araçlara yer vermeye dikkat etmektedirler.

Dijital dönüşüm araçları, büyük veri yönetimi ve veri analizi açısından firmalara büyük katkılar sağlamaktadır.

Dijital Dönüşümde Verimlilik 

Firmalar açısından değerlendirildiğinde dijital dönüşüm araçlarının farklı parametleri de söz konusu olmaktadır. Örneğin güzel bir ara yüz ile kullanımı kolay ve ilgi çekici olmalıdır. Firmalar müşteri memnuniyet, sürdürebilirlik konuları üzerinde dururken iç müşteri memnuniyetini atlamamalıdır.

Bunun yanında uçtan uca yönetim de özellikle orta ve büyük ölçekli firmalarda önem kazanmaktadır. Her sorun için konumlandırılan farklı bir çözüm beraberinde hantal ve kullanılması zor bir yapıyı beraberinde getirmektedir. Entegrasonu zor, birbiriyle "konuşmayan" ve ekipler arasında iletişimi koparan araçlar iş süreçlerinin yönetilmesini güçleştirmektedir.

Entegre İş Yönetim Çözümü CloudOffix ile Satış, Pazarlama, İnsan Kaynakları, Proje Yönetimi, Yardım Masası, Faturalandırma ve E-Ticaret gibi süreçlerde uçtan uca yönetim imkanı sunarken şirket içi iletişimi sağlar ve üçüncü parti uygulamalara olan gerekliliği ortadan kaldırır. Bu sayede veriler tek bir yerde yönetilir ve sürekliliği sağlar. Ek olarak sunduğu esnek lisanslama çözümü ile maliyet avantajı yaratır.

Dijitalleşme sürecinde hem sürdürebilirliği sağlarken hem de verimliliği artırmayı hedefliyorsanız CloudOffix işte tam ihtiyacınız olan çözüm! CloudOffix'i daha detaylı incelemek için demo hesabınızı başlatabilir veya iletişim bilgilerimizden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Project Syndicate Productivity after the pandemic April 27, 2021 | Article By Laura Tyson and Jan Mischke