Ekip Çalışması Şirketinizi Başarıya Nasıl Taşır?

Etkili İş Birliğinin Verimliliğe Katkıları

MechSoft Bilgi ve İletişim Tek. Tic. A.Ş., Sezgi Özkan

Ekip Çalışması Şirketinizi Başarıya Nasıl Taşır?

Etkili İş Birliğinin Verimliliğe Katkıları

26 Ekim 2021 , Blog Yazılarımız

"İş birliği" ekip çalışmasına benzer, ancak aynı zamanda farklıdır. Ekip çalışması, bir görevi tamamlamak veya bir hedefe ulaşmak için fiziksel olarak bir araya gelen iki veya daha fazla kişiyi ifade eder. İş birliğini de hemen hemen aynı tanım karşılar ancak burada fark nerede? Fark, bu hedefe 'nasıl' ulaştıklarında yatmaktadır:

Ekip çalışması; genellikle ekip üyelerine becerilerine, bilgilerine ve güçlü yönlerine göre görevler dağıtan bir lider veya ekip lideri içerir.

İş birliği; Ekip, her ekip üyesinin bilgi ve bakış açısını paylaşma fırsatına sahip olduğu, eşit olarak çalıştığı, kişilerin, iş yükünü eşit olarak paylaşarak ve genel olarak geniş bir bilgi sunarak verimli çalışmasını ifade eder.

İş birliği, yüksek hızlı internet, video konferans, dosya paylaşımı ve e-postalar gibi teknolojinin gelişmesiyle işleri yapmanın daha verimli bir yolu haline gelerek ekip çalışmasından bir adım daha ileri gitmektedir. Özellikle Covid-19 pandemi günlerinde iş hayatında uzaktan çalışmanın her zamankinden daha önemli olduğu kanıtlanmış, iş birliğine daha fazla alan yaratmak için CRM yazılımlarına yardımına başvurulmuştur. Her ne kadar uzaktan çalışmak, bazı işletmeler için pandemiyle ile bitecek gibi gözükse de. Nerede, ne zaman ve nasıl çalışıldığı çoğu işletme için kökten değişmiş görünmektedir.

Çalışanlar arasında etkili ekip iş birliği ve ekip çalışması ve ister uzaktan ister ofiste olsunlar, ortak bir hedef için birlikte çalışmak gibi konuları içermektedir. Ekip toplantıları yapmak ve problem çözmek, uzaktaki ekipler için bir sorun olmamalı ve kişiler fikirlerini meslektaşlarıyla kolayca paylaşabilmelidirler.

Çözüm üretmek için beyin fırtınası yapmak: Bu, grupların bir araya geldiği ve ortak sorunları gerçek zamanlı olarak çözmek için farklı uzmanlıklarını ve bakış açılarını sunduğu yerdir.

Aidiyet duygusu ve amaç: İnsanların bir araya gelmesinin anlamlı bir nedeni olmalıdır, örneğin ilgili herkesin yararına olacak bir sorunu çözmek gibi. Katılımcılar ayrıca, doğru yerde olduklarını ve özgürce katılabileceklerini bildikleri için dahil olmaktan memnuniyet duymalıdırlar.

Eşit katılım: İş birlikçi bir işyeri ortamında her seviyeden katılım memnuniyetle karşılanır. Unvanlar kapının dışında bırakılır ve herkese eşit fırsat verilir ve konuyla ilgili bakış açılarını ve fikirlerini ifade etmeleri için teşvik edilir.

Gerçek iş birliği, iletişimin eylemle buluştuğu yerdir. Bir yerde planlıyorsanız ve başka bir yerde tartışıyorsanız ve ardından eylemi başka bir yerde devreye alıyorsanız iş birliğini gerçekten yaptığınız söylenebilir mi?

Günümüzün sürekli değişen çalışma ortamlarına ayak uydurmak ve ekip üyelerinin kolaylıkla iletişim kurabilmelerini ve iyi bir takım olarak iş birliği yapabilmelerini sağlamak için iş araçlarımıza ihtiyacımız var. CloudOffix tam da bunun için var. Yüz yüze veya uzaktan çalışıyor olmalarına bakılmaksızın takım üyeleri herhangi bir aksaklık olmadan iş birliğine devam etme şansı verir.

Her durumda olduğu gibi, 'iletişim anahtardır' ve anahtar başarılı bir ekip içinde güven oluşturmaktır. Bu durum takım hedeflerine ulaşmada daha kilit bir rol üstlenerek daha büyük bir etken olarak ortaya çıkar.MechSoft - Blog - Ekip Çalışması Şirketinizi Başarıya Nasıl Taşır?

İşyerinde iş birliği yapmanın birçok faydası vardır. Bu faydalardan bazılarına daha ayrıntılı olarak bakalım;

Becerilere ve Güçlü Yönlere Erişim

Çalışanlar, departmanlar ve hatta şirketler iş birliği yaptığında, birbirlerinin güçlü yönlerini ve becerilerini kullanabilirler. Herkes uzman olduğu konu hakkında bilgi sahibidir. Ancak bu bilgi bireysel olarak bir kazanım sağlamaz. Ancak iş arkadaşları uzmanlığına sahip olduğu konular hakkında bilgisini ve yeteneklerini paylaştığında zorlukların üstesinden çok daha kolay gelinebilir. Örneğin, bir çalışanın belirli bir konunun içini ve dışını bildiğini ve diğerinin güçlü bir sunum sergileme becerisine sahip olduğunu varsayalım. Birbirlerinin bilgi ve becerilerini kullanarak etkilemek için sunum sergileyebilirler. Bu da daha fazla beceri ve bilgi paylaşımı anlamına gelir.

Çalışan Becerilerini İyileştirin

Çalışanlar iş birliği yapıp farklı departmanlardan fikirleri paylaştıkça ve birlikte çalıştıkça, diğerlerinin nasıl düşündüklerini, çalıştıklarını ve sadece kendi operasyonlarından farklı şeyler yaptıklarını da görürler. Bu, insanlara diğer departmanların nasıl çalıştığını daha iyi anlamalarını ve fikirleri, becerileri ve bilgileri kendi departmanlarına dahil etmelerini sağlar ve bu da herkesin birlikte daha iyiye doğru gelişmesini  ve bir bütün olarak hareket etmeyi sağlar.

Sorunları Çözüp Daha Hızlı İnovasyon Geliştirin

Kendi başınıza çözmeniz üç ayınızı alan bir şeyi, ekip olarak çözmeniz yalnızca üç saatinizi alabilir. Eşsiz uzmanlığa ve bakış açısına sahip birkaç çalışana erişim, büyük olasılıkla kendi başınıza düşünmemiş olabileceğiniz fikir ve çözümleri daha hızlı ve daha iyi sonuçlar almanızı sağlar.

İş Verimliliğini Artırın 

İşleri tek başınıza halletmeye çalışmak sizi ancak bir yere kadar götürür, ancak görevler herkesin daha büyük projeyi tamamlamak için çalışması için dağıtılırsa, bu çok büyük miktarda zaman ve masraf tasarrufu sağlayacaktır. Bu stratejiye genellikle böl ve yönet adı verilir. Altı ya da sekiz kişiden oluşan bir ekibin, uzmanlaştığı bir projenin küçük bir bölümünü üstlenmesi, tamamlanması bir hafta sürebilir ve bir veya iki kişinin bir ayda tamamlamaya çalışması yerine, takım çalışmasının çıktıları ile daha kısa zamanda ve da verimli olarak sonuçlanacağı su götürmez bir gerçektir.

Ekiplerle Düzenli Olarak İletişim Kurun

Hayatın birçok alanında olduğu gibi, iş yeri söz konusu olduğunda da 'iletişim anahtardır'. Etkili bir işbirlikçi çalışma ortamı elde etmek için iletişim çok önemli bir noktadır. Bu, çalışanların işe bağlılığını teşvik etmenin yanı sıra, en iyi kararları vermek için birbirlerinin bilgisini beslemektedir. Akranlar arasında tekrar eden çalışmalardan kaçınmaktan bahsetmiyoruz bile.

Çalışanların ilerlemesini izlenmesi;

 • Çalışanların katılımı ve görev yönetiminin gelişimini belirlemeye yardımcı olur.

 • Bir üyenin elindeki iş yüküyle ilgili herhangi bir sorunu olup olmadığını anlamasına olanak tanır.

 • Gerektiğinde ekibe görevlerin ilerlemesini düzeltme şansı verir.

 • Projelerin neredeyse kusursuz ve zamanında tamamlanmasını garanti eder.

Ekip oluşturma etkinliklerini kullanın

Ekip oluşturma faaliyetleri, çalışanları birbirleriyle etkileşime girmeye ve ilişki kurmaya teşvik edecek ve onlara daha güçlü iletişime sahip ekipler oluşturma şansı verecektir. Bu, uzun vadede daha verimli iş birliğine ve dolayısıyla daha iyi ekip katılımına yol açacaktır.

İşbirliğine dayalı bir çalışma ortamı sağlayın

Etkili işbirlikçi çalışmayı başarmak için ekiplerin sadece birlikte çalışması yeterli değildir. Çalıştıkları ortam veya iş yeri, çalışanların tam olarak meşgul olmaları için uygun olmalıdır.

Bunu başarmanın bazı yolları şunlardır:

 • Daha fazla açık alan yaratın,

 • Hiyerarşik engelleri yıkın veya en aza indirin,

 • Şirket yapısının dikey değil yatay, bölümlere ayrılmış bir yapı olduğundan emin olun,

 • Çalışan iletişim kanalları oluşturun veya sosyal ağ alanları kurun,

 • Özel araçlar kullanın.

İş birliği araçları, ekip üyelerinizin birbirleriyle daha uyumlu hale gelmesine yardımcı olabilir. Daha iyi beyin fırtınası, görev takibi, hedef ayarları ve genel toplu iş düzenlemesi için alanlar sunmak; iş birliği, daha verimli bir iş yükü işlemeyi mümkün kılacaktır. Bilginin bulunduğu yerde iş birliği yapmak, üyelerin birlikte çalışma şeklini basitleştirecektir.

Ekip üyelerinize beyin fırtınası, görev takibi, hedef belirleme ve tüm süreç boyunca kusursuz bir şekilde iletişim kurmalarını sağlayan alanlar sunan bir ortak çalışma aracı hayal edin.

CloudOffix'in işletmenizin başarılı bir şekilde iş birliği yapmasına yardımcı olabileceği bazı yollar çizer, ancak bunlarla sınırlı değildir:

Birbirine Entegre İş Yönetimi: Bilginin olduğu yerde iş birliği yapabilirsiniz.

 • Grup sohbeti,

 • Bire bir sohbet,

 • Senkronize takvimler,

 • Dosya paylaşımı,

 • Sohbette ekip üyelerini etiketleme,

 • Mesajlar içinde özel iletişim.

Bulut tabanlı bu, dağıtıldıkları anda anında gerçekleştiği için sürüm güncellemelerini beklemeniz gerekmediği anlamına gelir.

Sizde ekip iletişiminiz arttırmak ve iş birliğini sağlamak istiyorsanız CloudOffix deneme sürümünü başlatın.

Diğer Blog Yazılarımıza Göz Atmayı Unutmayın!