KPI Nedir? (Anahtar Performans Göstergesi)

KPI Türleri

MechSoft Bilgi ve İletişim Tek. Tic. A.Ş., Sezgi Özkan

KPI Nedir? (Anahtar Performans Göstergesi)

KPI Türleri

01 Şubat 2024 , Blog Yazılarımız

KPI, "Anahtar Performans Göstergesi"nin kısaltmasıdır. Bir organizasyonun veya bir bireyin hedeflerine ulaşma sürecinde performanslarını ölçmek ve değerlendirmek için kullanılan belirli ölçütleri ifade eder. KPI'lar, başarıyı değerlendirmek, performansı takip etmek ve stratejik hedeflere ulaşma sürecinde ilerlemeyi anlamak için kullanılır.

KPI Nasıl Belirlenir?

Anahtar Performans Göstergeleri (KPI'lar), bir organizasyonun veya bir bireyin performansını ölçmek için kullanılan belirli ölçümlerdir. KPI'lar, hedeflere ulaşma, başarıyı değerlendirme ve stratejik hedeflere yönelik ilerlemeyi izleme amacıyla belirlenir. İlk adım, belirlenen hedefleri anlamaktır.

Anahtar performans göstergeleri ve hedeflerin belirlenmesi için “SMART” olarak kodlanan beş temel prensip vardır:

    1. Spesifik (Specific)

Tam olarak neyi başarmak istiyorsunuz?

    2. Ölçülebilir (Measurable)

Hedefinize ulaştığınızı nasıl belirleyeceksiniz?

    3. Erişilebilir (Achievable)

Hedefiniz gerçekten ulaşılabilir mi?

    4. İlgili (Relevant)

Sizinle ilgili mi yoksa başka bir deyişle olmak istediğiniz yerle uyumlu mu?

    5. Zamana dayalı (Time-bound)

Hedefinize ne zaman ulaşacaksınız ve önemli kilometre taşları nelerdir

Daha sonra, bu hedeflere ulaşmada kritik öneme sahip olan ölçümler belirlenir. Ölçümler, performansın izlenmesi için objektif ve anlamlı veriler sağlamalıdır. KPI'lar seçilirken, odak noktası stratejik hedefler, müşteri memnuniyeti, finansal başarı, süreç etkinliği gibi kilit alanlarda olmalıdır. KPI'lar belirlendikten sonra düzenli olarak izlenmeli ve gerektiğinde revize edilmelidir, böylece organizasyon veya birey sürekli gelişebilir ve hedeflere daha etkili bir şekilde ulaşabilir.

KPI Nasıl Hesaplanır?

Veri Toplama: KPI'nın hesaplanabilmesi için gerekli verilerin toplanması gerekmektedir. Bu veriler, genellikle iş süreçleri, müşteri memnuniyeti, finansal durum veya diğer belirlenmiş performans alanlarına ait olabilir.

Verileri Analiz Etme: Toplanan verilerin analizi, hedef performans göstergesini değerlendirmek için yapılır. Bu, genellikle matematiksel hesaplamalar, oranlar, yüzdelikler veya diğer ölçümleri içerir.

Sonuçları Yorumlama: Analiz sonuçları yorumlanır ve bu bilgiler, hedefe ulaşma veya ulaşmama konusunda bir değerlendirme sağlar. Elde edilen sonuçlar, performansın güçlü yönlerini ve iyileştirilmesi gereken alanları anlamak için kullanılır.

Raporlama: KPI sonuçları, ilgili paydaşlara düzenli olarak raporlanmalıdır. Bu raporlar, organizasyonun veya bireyin performansını daha iyi anlamalarına ve stratejik hedeflere ulaşma sürecini yönetmelerine yardımcı olur.

Aksiyon Planı Oluşturma: KPI'ların analizi, performansın iyileştirilmesi veya hedeflere ulaşma konusunda aksiyon alınması gerekip gerekmediğini belirler. Eğer gerekiyorsa, bir aksiyon planı oluşturulur ve uygulanır.

KPI hesaplaması sürekli bir süreçtir ve belirlenen KPI'lar zaman içinde revize edilebilir veya güncellenebilir. Bu sayede organizasyon veya birey, değişen koşullara uyum sağlayabilir ve daha etkili bir şekilde performanslarını yönetebilir.

KPI Türleri Nelerdir?

KPI'lar genellikle organizasyonun hedeflerine ve stratejik odak noktalarına bağlı olarak belirlenmektedir. İlgili sektöre ve organizasyonun önceliklerine bağlı olarak, farklı KPI'lar kullanılabilir.

Finansal KPI'lar:

 • Gelir Büyümesi

 • Kar Marjı

 • Nakit Akışı

 • Müşteri Karlılığı

Müşteri Memnuniyeti KPI'ları:

 • Müşteri Memnuniyet Endeksi (CSI)

 • Müşteri Şikayet Oranı

 • Yeniden Satış Oranı

 • Net Promotör Skoru (NPS)

Operasyonel KPI'lar:

 • Üretim Verimliliği

 • Hammadde Stok Seviyeleri

 • Teslimat Süreleri

 • Hizmet Kalitesi

İnsan Kaynakları KPI'ları:

 • Personel Devir Oranı

 • Eğitim Katılımı

 • Performans Değerlendirme Sonuçları

 • İş Memnuniyeti

Pazarlama KPI'ları:

 • Müşteri Edinme Maliyeti (CAC)

 • Dönüşüm Oranları

 • Marka Bilinirliği

 • Sosyal Medya Etkileşimi

Proje Yönetimi KPI'ları:

 • Proje Tamamlama Süresi

 • Bütçe Uyumlu Proje Sayısı

 • Kaynak Kullanım Verimliliği

 • Risk Değerlendirme Başarı Oranı

Teknoloji ve İnovasyon KPI'ları:

 • Yenilikçi Ürünlerin Yüzdesi

 • Ar-Ge Harcamaları

 • Yenilik Hızı

 • Teknoloji Altyapısı Güvenilirliği

Sosyal Sorumluluk KPI'ları:

 • Çevresel Etki

 • Toplumsal Katkılar

 • Çalışan Gönüllülük

 • Etik Uygulamalar

KPI Faydaları 

Anahtar Performans Göstergeleri (KPI'lar), organizasyonlar ve bireyler için kritik bir yönetim aracı olarak işlev görür. Bu göstergeler, çeşitli avantajlar sunarak performansı izleme, değerlendirme ve stratejik hedeflere odaklanma konularında rehberlik eder. KPI'lar, organizasyonların belirlenen hedeflere ulaşma süreçlerini sürekli olarak takip etmelerini sağlar. Bu süreç, performansın güçlü ve zayıf yönlerini belirleme, başarı ve gelişim alanlarını tespit etme fırsatları sunar

KPI'lar veriye dayalı karar almayı destekler ve bu sayede yöneticilere ve karar alıcılara daha güçlü bir analitik temel sunar. İş süreçlerindeki iyileştirme noktalarını belirlemek, kaynakları optimize etmek ve riskleri erken tanımak için KPI'lar etkili bir rehberlik sağlar. Bu da organizasyonların stratejik esneklik kazanmalarına ve rekabet avantajlarını sürdürmelerine yardımcı olmaktadır

Müşteri odaklı KPI'lar, müşteri memnuniyetini artırmak için önemli bir rol oynar. Müşteri şikayet oranları, dönüşüm oranları ve Net Promotör Skoru (NPS) gibi KPI'lar, müşteri deneyimini ölçerek organizasyonların ürün ve hizmet kalitesini artırmak için odaklanmalarını sağlar

KPI'lar aynı zamanda performansın değerlendirilmesi ve ödüllendirme sistemlerinin kurulmasında da kullanılır. Performans ödüllerini destekleyerek çalışan motivasyonunu artırır ve organizasyon içinde daha etkili bir iletişim sağlar

Sonuç olarak, KPI'lar, organizasyonların sürdürülebilir bir başarı elde etmelerine katkıda bulunmaktadır. Bu göstergeler, stratejik hedeflere yönelik bir rehberlik sunarak, performansın izlenmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi için bir çerçeve oluşturur.

KPI Örnekleri

Farklı iş alanlarına ve hedeflere göre KPI'lar çeşitlilik göstermektedir. İş dünyasında yaygın olarak kullanılan KPI'lar satış KPI'ları, üretim verimliliği, finansal karlılık gibi temel başlıklar altında toplanabilmektedir.


Satış Gelirleri

Tanım: Satışlardan elde edilen toplam gelir.

Örnek KPI: Aylık veya yıllık satış gelirlerinin yüzde olarak artış oranı.


KPI Nedir? (Anahtar Performans Göstergesi) - Satış Gelirleri

Müşteri Memnuniyeti

Tanım: Müşterilerin ürün veya hizmetle ilgili memnuniyet düzeyi.

Örnek KPI: Her ay yapılan müşteri anketlerinde elde edilen Net Promotör Skoru (NPS).

KPI Nedir? (Anahtar Performans Göstergesi) - Müşteri Memnuniyeti

Müşteri Edinme Maliyeti (CAC)

Tanım: Yeni bir müşteri kazanmak için harcanan toplam maliyet.

Örnek KPI: Bir müşteri kazanmak için yapılan reklam ve pazarlama harcamalarının ortalaması.

KPI Nedir? (Anahtar Performans Göstergesi) - Müşteri Edinme Maliyeti CAC

Personel Devir Oranı

Tanım: Belirli bir dönemde işten ayrılan çalışanların oranı.

Örnek KPI: Yıllık personel devir oranı, şirketteki istikrar ve çalışan memnuniyetini gösterir.


KPI Nedir? (Anahtar Performans Göstergesi) - Personel Devir Oranı

Üretim Verimliliği

Tanım: Belirli bir süre içinde üretilen birim başına ürün miktarı.

Örnek KPI: Günlük veya haftalık üretim miktarının artış oranı.

KPI Nedir? (Anahtar Performans Göstergesi) - Üretim Verimliliği

Stok Devir Hızı

Tanım: Belirli bir süre içinde stoktaki ürünlerin kaç kez döndüğü.

Örnek KPI: Aylık stok devir hızının hesaplanması.


KPI Nedir? (Anahtar Performans Göstergesi) - Stok Devir Hızı

Web Sitesi Dönüşüm Oranı

Tanım: Ziyaretçilerin bir web sitesinde istenen eylemi gerçekleştirme oranı.

Örnek KPI: İletişim formunu doldurma veya bir ürün satın alma oranı.

KPI Nedir? (Anahtar Performans Göstergesi) - Web Sitesi Dönüşüm Oranı

Proje Tamamlama Süresi

Tanım: Belirli bir projenin planlanan ve gerçekleşen tamamlanma süresi arasındaki fark.

Örnek KPI: Projenin bitiş tarihine göre gerçekleşen gecikme süresi.

KPI Nedir? (Anahtar Performans Göstergesi) - Proje Tamamlama Süresi


CloudOffix HR Cloud ile KPI Performans Yönetimi
CloudOffix HR Cloud ile KPI Performans Yönetimi 

CloudOffix HR Cloud, KPI Performans Yönetimi konusunda şirketlere etkili bir çözüm sunar. Bu platform, organizasyonların anahtar performans göstergelerini belirlemelerine, izlemelerine ve yönetmelerine yardımcı olan kapsamlı özellikler sunar

CloudOffix HR Cloud'un KPI performans yönetimi özellikleri şunları içerir:

Özelleştirilebilir KPI Tanımlama

Şirketler, kendi stratejik hedeflerine uygun özel performans göstergelerini tanımlayabilirler. Bu, iş süreçlerine ve önceliklere göre kişiselleştirilmiş bir performans değerlendirme sistemi oluşturmayı sağlar.

Gerçek Zamanlı İzleme

CloudOffix HR Cloud, performans göstergelerinin gerçek zamanlı olarak izlenmesine olanak tanır. Bu sayede, organizasyonlar anlık verilere erişebilir ve hızlı kararlar alabilir.

Çalışan Performans Değerlendirmeleri

KPI'lar, çalışan performansını ölçmek ve değerlendirmek için kullanılır. CloudOffix HR Cloud, bu değerlendirmeleri düzenli olarak yapmayı ve çalışanların performansını anlamayı kolaylaştırır.

Hedef Belirleme ve İzleme

Çalışanlar ve yöneticiler, belirlenen hedeflere ulaşma sürecini sistematik bir şekilde izleyebilirler. Bu, performansın hedeflere uygunluğunu değerlendirmeyi ve gerekirse düzenlemeler yapmayı sağlar.

Performans Raporlama ve Analiz

Platform, performans verilerini detaylı raporlar halinde sunar. Bu raporlar, organizasyonlara performanslarını anlamada ve stratejik düzenlemeler yapmada rehberlik eder.

Etkileşimli Geri Bildirim Mekanizması

Yöneticiler ve çalışanlar arasında etkileşimli bir geri bildirim mekanizması sunarak, iletişimi güçlendirir ve performans gelişimine odaklanır.

Entegrasyon Yetenekleri

CloudOffix HR Cloud, diğer iş uygulamaları ve sistemleriyle entegre olabilir. Bu, organizasyonların tüm verileri tek bir platformda toplamasına ve bütünsel bir bakış açısı elde etmesine yardımcı olur


CloudOffix HR Cloud, KPI Performans Yönetimi konusunda şirketlere daha verimli, ölçülebilir ve odaklanmış bir yaklaşım sunarak organizasyonların hedeflerine ulaşma sürecini güçlendirmektedir.

Son Blog Yazıları