Yapay Zeka Nedir?

Bilgi ve Belge Yönetiminde Yapay Zekanın Yeri

MechSoft Bilgi ve İletişim Tek. Tic. A.Ş., Sezgi Özkan

Yapay Zeka Nedir?

Bilgi ve Belge Yönetiminde Yapay Zekanın Yeri

01 Haziran 2023 , Blog Yazılarımız

Yapay zeka (Artificial Intelligence - AI), bilgisayar sistemlerinin insan benzeri zekâ ve davranışları taklit etmelerini amaçlayan bir bilim ve teknoloji alanıdır. Yapay zeka, bilgisayar programları ve algoritmaları kullanarak karmaşık görevleri gerçekleştirebilen, öğrenme yeteneğine sahip ve problem çözebilen sistemler geliştirmeyi hedefler.

Yapay zekanın temel amacı, bilgisayar sistemlerine insan benzeri düşünme ve karar verme yetenekleri kazandırmaktır. Bu amaçla çeşitli teknikler ve yöntemler kullanılır. Örneğin, makine öğrenmesi ve derin öğrenme gibi teknikler, büyük miktardaki verilerden örüntüler ve ilişkiler çıkararak sistemleri eğitebilir ve geliştirebilir. Yapay zeka, görüntü ve ses tanıma, dil işleme, otomatik öneri sistemleri, oyun oynama ve otonom robotlar gibi birçok alanda kullanılmaktadır.

Bu teknolojinin temel yaklaşımlarından biri, makine öğrenmesidir. Makine öğrenmesi, bilgisayar sistemlerinin belirli bir görevi gerçekleştirebilmek için verilerden örüntüler ve ilişkiler çıkarmayı öğrenmelerini sağlar. Bu süreçte, algoritmalar, verileri analiz ederek modeller oluşturur ve bu modelleri kullanarak gelecekteki verileri tahmin eder veya yeni verileri sınıflandırır. Derin öğrenme ise makine öğrenmesinin bir alt alanıdır ve büyük yapay sinir ağları kullanarak karmaşık yapıları ve ilişkileri öğrenmeyi sağlar.

Yapay zekanın ilk ortaya çıkışından bu yana birbirinden farklı birçok sektörde etki etmiş ve faydasını göstermiştir. Örneğin sağlık sektöründe tanı ve tedavi yardımı, finans sektöründe risk analizi, otomotiv sektöründe otonom sürüş, perakende sektöründe kişiselleştirilmiş pazarlama gibi birçok alanda kullanılmaya başlanmıştır.

Ancak bunların yanı sıra bilgi ve belge yönetimi alanında da yapay zeka, azımsanamayacak kadar yer etmiştir.

Dijital dönüşümde yapay zekanın katkıları birçok farklı alanda kendini göstermiştir;

  • Veri Analizi ve Tahmin:  Yapay zeka büyük veri kümelerini analiz ederek değerli içgörüler elde etmeyi sağlar.

  • Otomatik Süreçler ve Verimlilik: Tekrarlayan ve rutin iş süreçleri yapay zeka otomatikleştirebilir.

  • Kişiselleştirme ve Müşteri Deneyimi: Yapay zeka, müşterilerin tercihlerini ve davranışlarını anlamak için kullanılabilir. Bu sayede, işletmeler müşterilere kişiselleştirilmiş deneyimler sunabilir.

  • Risk Analizi ve Güvenlik: İşletmelerin risk analizi yapmasına ve güvenlik önlemlerini güçlendirmesine yardımcı olur. Verileri analiz ederek anormal aktiviteleri tespit edebilir.

Bilgi ve Belge Yönetimi ile Yapay Zeka İlişkisi

Yapay zekanın doğal dil işleme, makine öğrenmesi ve veri analizi yetenekleri, bilgilerin etkili bir şekilde yönetilmesi, erişimi kolaylaştırılması ve değerli iç görülerin elde edilmesi bilgi ve belgenin yönetiminde etkin rol üstlenir.

Piyasadaki birçok belge yönetimi yazılımının aksine M-Files kullanırken yapay zekaya her alanda rastlamak mümkündür. Sadece belirli bir modülde ya da harici eklentilerde değil M-Files’ın kendi özünde yapay zeka vardır.

Bu sayede belge yönetimi süreçlerinde otomatik indeksleme sağlar,  belgeleri analiz ederek anahtar kelimeleri, konuları veya diğer önemli bilgileri belirler ve bu bilgileri kullanarak belgelerin daha hızlı ve etkili bir şekilde bulunmasını katkıda bulunur.

MechSoft Blog - Yapay Zeka Nedir

Yapay Zeka ve Etik İlkeler

Özellikle büyük ölçekli işletmelerin veri silolarını, o siloları yöneten çalışanları ve veri güvenliğini sağlamak oldukça önemlidir.  Bu durum yapay zekada etik ilkeler konusunu gündeme getirmektedir.

Etik ilkeler, yapay zekanın doğru ve adil bir şekilde kullanılmasını sağlamak, kullanıcıların haklarını korumak ve toplumsal değerlere uygunluğu sağlamak için belirlenir.

  • Veri Gizliliği ve Güvenlik: Yapay zeka gündeme geldiğinden beri ilk akılda canlanan konu veri gizliliği ve güvenliği konusu olmuştur. Şirket çalışanlarının verileri izinsiz kullanılması veya kötüye kullanılması engellenmelidir. M-Files gibi yetkilendirme bazlı yazılım çözümleri bu durumun önüne geçerek verinin güvenliğini sağlamaktadır.

  • Önyargısızlık ve Adalet: Konumlandırılan yapay destekli çözüm, kullanıcılara adaletli ve eşit bir şekilde davranmalıdır. Algoritmalar, cinsiyet, ırk, etnik köken gibi önyargıların etkisinden arındırılmalıdır.

  • Şeffaflık ve Anlaşılırlık: Yapay destekli platformlarda kullanılan algoritmalar ve karar mekanizmaları şeffaf olmalıdır. Kullanıcılar, platformların nasıl çalıştığını anlayabilmeli ve algoritmaların nasıl kararlar aldığını takip edebilmelidir. Kararların gerekçeleri ve sonuçları açıklanmalıdır.

  • İnsan Odaklılık: M-Files’ın asıl amacı bilgi ve belge yönetimini otomatikleştirerek verimliliği artırmak şirket ve çalışanın iş süreçlerini kolaylaştırmaktır.

Sonuç olarak, yapay zeka destekli platformlarda etik ilkelerin işleyişi, kullanıcı haklarının korunması, adaletin sağlanması ve toplumsal değerlere uygunluğun sağlanması açısından önemlidir.

M-Files platformu, yapay zeka teknolojilerini kullanarak belge yönetimi süreçlerini geliştirir, otomatik veri sınıflandırması, akıllı arama ve keşif, iş süreçlerini otomatize etme ve veri analizi gibi alanlarda yapay zeka bileşenleriyle entegre edilmiş bir öğrenme mekanizması sayesinde daha verimli ve etkili bir belge yönetimi deneyimi sunar.

M-Files'ın yapay zeka destekli platformunun iş akışlarını nasıl geliştirebileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizimle iletişime geçin ve bir demo toplantısı planlayalım!

Bizimle İletişime Geçin!