ETKİNLİK AYDINLATMA METNİ


Mechsoft Bilgi ve İletişim Teknolojileri Ticaret A.Ş (“Mechsoft”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğini ve gizliliğinizi önemsiyoruz. İşbu Etkinlik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile Mechsoft olarak veri sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, sizleri 23.05.2024 tarihinde Küçükbakkalköy, Kayışdağı Cd. No:3, 34750 Ataşehir/İstanbul adresinde gerçekleşecek olan HR Summit'24 by MechSoft etkinliği (“Etkinlik”) kapsamında Mechsoft tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili olarak bilgilendirmek istiyoruz.


1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, KVKK Madde 5/2 uyarınca Konferans Kayıt ve Sponsorluk Sözleşmesi’nin kurulması ve ifası ile Mechsoft’un meşru menfaatleri kapsamında www.mechsoft.com.tr web sitesi aracılığıyla otomatik yollarla elektronik şekilde toplanmaktadır. Görüntü ve ses kaydına ilişkin kişisel verileriniz ise Etkinlik’in gerçekleştiği alanda kameralar aracılığıyla KVKK madde 5/1 uyarınca açık rızanıza istinaden toplanmaktadır.


2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Etkinlik kapsamında; (i) Konferans Kayıt ve Sponsorluk Sözleşmesi’nde öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi, (ii) iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, (iii) sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi, (iv) Etkinlik organizasyon süreçlerinin yürütülmesi, (v) fotoğraf ve video çekimlerinin gerçekleştirilmesi ile (vi) Mechsoft’un, çalışanlarının, sizlerin ve üçüncü kişilerin haklarının korunması ve yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından Mechsoft’a yöneltilen taleplerin karşılanması amaçları dahilinde işlenmektedir.


3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni’nin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” başlıklı bölümünde belirtilen amaç ya da amaçlar doğrultusunda KVKK’nın 8. ve 9. maddesi kapsamında belirtilen veri aktarım şartları çerçevesinde; (i) söz konusu amaçların gerçekleştirilmesi için birlikte çalıştığımız iş ortakları, yükleniciler ve hizmet sağlayıcılara, (ii) mevzuatta öngörülen yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla finans kuruluşları, hukuk ve benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarına, (iii) server, depolama, arşiv, barındırma gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişiler, (iv) Etkinlik organizasyonu kapsamında çalıştığımız şirketler ile (v) gerekli olduğu hallerde Mechsoft’un çalışanlarının, sizlerin ve üçüncü kişilerin haklarının korunması ile yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından Mechsoft’a yöneltilen taleplerin karşılanması amacıyla yetkili kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.


4. Kişisel Verilerinize Erişim ve KVKK Kapsamında Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklara yönelik başvurularınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca hazırlayarak ıslak imzalı bir dilekçeyi Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulvarı YDA Center No:9 İç Kapı: A411 Çankaya ANKARA adresine veya e-posta yoluyla info@mechsoft.com.tr adresine iletebilirsiniz.