Aydınlatma Metni

İŞ BAŞVURU SÜREÇLERİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

Mechsoft Bilgi ve İletişim Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi (“Mechsoft”) olarak yürüttüğümüz tüm faaliyetlerimizde şirketimiz ile ilişkili tüm şahısların gizliliğine ve kişisel verilerin korunmasına önem veriyoruz. Bu kapsamda Mechsoft olarak işbu İş Başvuru Süreçlerine Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile iş başvuru süreçleri kapsamında kişisel verilerinizin nasıl işlendiğine ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla sizleri bilgilendirmek istiyoruz.


Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepler


Kişisel verileriniz Mechsoft tarafından Kanun’un 5. maddesi çerçevesinde şirketimiz hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, iş başvuru süreçlerinin yürütülmesi kapsamında siz aday çalışanlar ile aramızdaki iş akdinin kurulması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ile şirketimiz meşru menfaatleri çerçevesinde tarafımıza iletmiş olduğunuz elektronik postalar, iş başvurusu yapmanıza imkân tanıyan internet sitemiz, www.kariyer.net ve www.linkedin.com gibi iş başvurusu sayfaları, kariyer portalları, insan kaynakları firmaları, çalışan referansları aracılığıyla otomatik yahut otomatik olmayan yollarla yazılı veya elektronik şekilde toplanmaktadır. 


Mechsoft tarafından iş başvuru süreçlerinin yürütülmesi kapsamında siz aday çalışanlarımızdan sağlık verisi dahil herhangi bir özel nitelikli kişisel veri talep edilmemektedir. Ancak özgeçmişinizde (CV) engellilik bilgisi gibi sağlık verilerinizin yer alması halinde bu veriler Kanun madde 5/1 kapsamında açık rızanıza istinaden toplanmaktadır.


Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları


Kişisel verileriniz Mechsoft tarafından; (i) aday çalışan/stajyer başvuru, seçim, yerleştirme ve istihdam süreçlerinin yürütülmesi, (ii) Şirketimiz ile aday çalışan/stajyer arasında iş ilişkisinin kurulması, pozisyon özelinde aday çalışan/stajyer yeterliliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması, (iii) insan kaynakları politikalarının uygulanması ve yürütülmesi, (iv) şirketimiz faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve şirket politika/prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi, (v) iş başvuru süreçlerinin yürütülmesi kapsamında siz adaylarımızla iletişim kurulması, (vi) işe alım süreci ve çalışan idaresinin etkili bir biçimde yönetilmesi, (vii) veri sorumlusu olarak Mechsoft’un operasyonel güvenliğinin temin edilmesi ile (viii) Mechsoft’un, Mechsoft çalışanlarının ya da üçüncü kişilerin haklarının, güvenliklerinin, mülkiyetlerinin ve operasyonlarının korunması ve gerekli olduğu durumda Mechsoft’un savunma hakkını kullanabilmesi amacıyla veya resmi makamların taleplerine ya da iletişim konularına cevap verme yükümlülüğünün olması halinde işlenebilmektedir.


Kişisel Verilerinizin Aktarımı


Kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni’nin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” başlıklı bölümünde belirtilen amaç ya da amaçlar doğrultusunda Kanun’un 8. maddesi kapsamında (i) faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla finans kuruluşları, hukuk ve benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları ile (ii) yasal ya da düzenleyici yükümlülükleri ya da talepleri yerine getirmek için yetkili kurum ve kuruluşlara ilgili olduğu ölçüde aktarılabilmektedir.


Kişisel Verilere Erişim ve Kanun Kapsamında Haklarınız


Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklara yönelik başvurularınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca hazırlayarak  Nidakule Ataşehir Kuzey, Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3/B Ataşehir İstanbul  adresine iletebilirsiniz.