360 Derece Performans Değerlendirme Nedir?

CloudOffix HR Cloud 360 Derece Performans Değerlendirme Yazılımı ile Performans Değerlendirme

MechSoft Bilgi ve İletişim Tek. Tic. A.Ş., Sezgi Özkan

360 Derece Performans Değerlendirme Nedir?

CloudOffix HR Cloud 360 Derece Performans Değerlendirme Yazılımı ile Performans Değerlendirme

22 Haziran 2023 , Blog Yazılarımız

360 Derece Performans Değerlendirme, bir çalışanın performansını değerlendirmek için çok yönlü bir yaklaşımı ifade eder. Bu değerlendirme yöntemi, çalışanın performansını değerlendiren sadece bir kişi veya yönetici yerine, farklı perspektiflerden gelen geri bildirimleri içerir.

Bu performans değerlendirme sürecinde, çalışanın performansı, çalışanın kendisi, yöneticisi, takım arkadaşları, alt çalışanları ve hatta sürecin işleyişine göre müşterileri gibi çeşitli paydaşlar tarafından değerlendirilir. 

Her bir paydaşın gözlem ve deneyimleri dikkate alınarak çalışanın güçlü yönleri, geliştirilmesi gereken alanlar ve potansiyel fırsatlar belirlenir.

Bu değerlendirme yöntemi, tek taraflı bir geri bildirimden daha kapsamlı bir görünüm sağlar ve çalışanın performansını daha objektif bir şekilde değerlendirmeye yardımcı olur. Ayrıca, çalışanın farklı perspektiflerden gelen geri bildirimleri dikkate alması ve gelişim alanlarını belirlemesi için bir fırsat sunar.

360 Derece Performans Değerlendirme süreci genellikle anonim olarak gerçekleştirilir, böylece paydaşlar dürüst ve açık geri bildirimler sağlayabilir. Böylelikle doğabilecek sıkıntıların önüne başta geçilmiş olur.

MechSoft Blog - 360 Derece Performans Değerlendirme Nedir? - 360 Derece Performans Yönetimi

360 Derece Performans Değerlendirme Sisteminin Amaçları

 • Çalışanın gelişimini desteklemek: 360 Derece Performans Değerlendirme, çalışanların güçlü yönlerini tanımlamak ve geliştirmek için fırsatlar sağlar. Geri bildirimler, çalışanların yeteneklerini artırması, zayıf yönlerini geliştirmesi ve kariyerlerini ilerletmesi için kişisel ve profesyonel gelişim hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur.

 • Performansı objektif bir şekilde değerlendirmek: Bu performans değerlendirme sisteminde tek bir kişinin subjektif değerlendirmesine dayanmak yerine, farklı paydaşların gözlem ve geri bildirimlerini bir araya getirerek daha objektif bir performans değerlendirme imkanı sunar. Bu, yanlılık ve önyargıları azaltarak daha doğru bir değerlendirme sağlar.

 • İletişimi artırmak: Bu sistem çalışanlar arasındaki iletişimi artırmak için bir araç olarak kullanılabilir. Geri bildirimler, çalışanlar arasında açık ve dürüst iletişimi teşvik eder ve iş birliğini, takım çalışmasını ve etkili iletişimi geliştirir.

 • Yönetim becerilerini geliştirmek: 360 Derece Performans Değerlendirme, yöneticilere liderlik ve yönetim becerilerini geliştirme fırsatı sunar. Çalışanların geri bildirimleri, yöneticilerin güçlü ve zayıf yönlerini tanımlamasına ve liderlik tarzlarını geliştirmesine yardımcı olur.

 • Performans değerlendirme sürecini kapsayıcı hale getirmek: Bu performans değerlendirme sistemi, farklı paydaşların katılımını içerdiği için daha kapsayıcı bir yaklaşım sunar. Bu, çeşitlilik ve eşitlik ilkelerine uygunluk sağlar ve farklı bakış açılarını değerlendirme sürecine dahil eder.

360 Derece Performans Değerlendirme Sistemi'nin bu amaçları, çalışanların gelişimini desteklemek, performansı objektif bir şekilde değerlendirmek, iletişimi artırmak, yönetim becerilerini geliştirmek ve performans değerlendirme sürecini kapsayıcı hale getirmek için kullanılır.


360 Derece Performans Değerlendirme Nasıl Yapılır?

 1. Hedeflerin belirlenmesi: Performans değerlendirmesi sürecine başlamadan önce, çalışanın hedeflerini belirlemek önemlidir. Hedefler, işin gerekliliklerine ve çalışanın rolüne bağlı olarak belirlenmelidir.

 2. Paydaşların belirlenmesi: Çalışanın performansını değerlendirecek paydaşlar belirlenmelidir. Bu paydaşlar, çalışanın kendisi, üstleri, takım arkadaşları, alt çalışanları ve müşterileri gibi farklı gruplardan seçilebilir.

 3. Geri bildirim formunun hazırlanması: Her bir paydaş için ayrı geri bildirim formları hazırlanmalıdır. Bu formlar, performans kriterlerini ve değerlendirme ölçeklerini içermelidir. Ayrıca, açık uçlu sorular veya alanlar da eklenerek detaylı geri bildirim alınabilir.

 4. Geri bildirim toplama: Hazırlanan geri bildirim formları paydaşlara dağıtılır ve onlardan çalışanın performansı hakkında geri bildirim sağlamaları istenir. Geri bildirimler anonim olarak veya isimleri belirterek toplanabilir. Bu aşamada paydaşların zamanlarına ve programlarına uygun bir süre belirlenmeli ve geri bildirimlerin toplanması için yeterli süre tanınmalıdır.

 5. Geri bildirimlerin analizi: Toplanan geri bildirimler dikkatlice analiz edilmelidir. Ortak tema ve eğilimler belirlenmeli, güçlü yönler ve geliştirilmesi gereken alanlar tespit edilmelidir.

 6. Geri bildirimlerin iletilmesi: Analiz edilen geri bildirimler çalışana iletilmelidir. Bu geri bildirimler, güçlü yönleri vurgulamalı ve geliştirilmesi gereken alanları açıkça belirtmelidir. Geri bildirimler, yapıcı bir yaklaşımla sunulmalı ve çalışanın gelişimini destekleyici tavsiyeler içermelidir.

 7. Gelişim planının oluşturulması: Çalışanla birlikte, geliştirilmesi gereken alanlar üzerinde odaklanan bir gelişim planı oluşturulmalıdır. Bu plan, hedeflerin belirlenmesi, kaynakların belirlenmesi ve eğitim veya mentorluk gibi destek mekanizmalarının planlanmasını içerebilir.

 8. Takip ve geri bildirim: Gelişim planının uygulanması sürecinde düzenli takip ve geri bildirim sağlanmalıdır. Bu, çalışanın gelişimini desteklemek için önemlidir ve ilerleme kaydedilmesini sağlar


MechSoft Blog - 360 Derece Performans Değerlendirme Nedir? - HR Cloud

CloudOffix HR Cloud, 360 Derece Performans Değerlendirme Sürecini Kolaylaştırıyor!

CloudOffix HR Cloud,  tüm paydaşların 360 Derece Performans Değerlendirme sürecine kolaylıkla dahil olmalarını sağlar. Paydaşların bilgileri, geri bildirimlerin toplanması ve takip edilmesi için tek bir platformda yönetilir.

CloudOffix HR Cloud, çalışanların performansını izlemek ve takip etmek için birçok özellik sunar. Performans hedeflerinin belirlenmesi, ilerleme takibi, performans görüşmeleri ve geri bildirimlerin düzenli olarak kaydedilmesi gibi süreçleri destekler.

Özelleştirilebilir yapısı sayesinde geri bildirim formları oluşturma imkanı sunar. İlgili paydaşlara gönderilen formlar, performans kriterlerini ve değerlendirme ölçeklerini içerebilir. Ayrıca, açık uçlu sorular veya alanlar eklenerek detaylı geri bildirim alınabilir. Toplanan bu geri bildirim formalarını analiz ederek raporlar oluşturulur. Bu sayede, güçlü yönler ve geliştirilmesi gereken alanlar hızlı bir şekilde belirlenir. ilgili personelin kartıyla eşleştirilir.

HR Cloud, çalışanlarla birlikte gelişim planları oluşturmayı kolaylaştırır. Gelişim planları, hedeflerin belirlenmesi, kaynakların tahsis edilmesi ve takvimlerin oluşturulması gibi unsurları içerir. Bu planlar, çalışanların gelişimini desteklemek ve hedeflerine ulaşmak için yol haritası sağlar.

360 Derece Performans Yönetimi İçin