Agile Proje Yönetimi Nedir? CloudOffix ile Çevik Proje Yönetimi

CloudOffix Project Cloud ile Sorunsuz Agile Proje Yönetimi

MechSoft Bilgi ve İletişim Tek. Tic. A.Ş., Sezgi Özkan

Agile Proje Yönetimi Nedir? CloudOffix ile Çevik Proje Yönetimi

CloudOffix Project Cloud ile Sorunsuz Agile Proje Yönetimi

07 Haziran 2023 , Blog Yazılarımız

Günümüzde hızla değişen iş dünyasında, geleneksel proje yönetimi yaklaşımları yerini daha esnek ve adapte olabilen yöntemlere bırakmaktadır. Bu noktada Agile Proje Yönetimi, başarılı proje teslimleri için birçok şirket tarafından benimsenen bir yaklaşım haline gelmiştir.

Agile Nedir?

Agile proje yönetimine geçmeden önce dilimize yerleşen “Agile” kelimesini incelememiz daha doğru olacaktır. Agile, Türkçe'de "çevik" anlamına gelir. İş dünyasında Agile; esneklik, hızlı adaptasyon ve müşteri odaklılık gibi prensiplere dayanan bir yönetim yaklaşımını ifade eder. 

Agile Proje Yönetimi Nedir?

Agile proje yönetimi, proje yönetimi sürecinde esneklik, hızlı adaptasyon ve müşteri odaklılık prensiplerine dayanan bir yaklaşımı ifade eder. Bu yöntem, geleneksel su döngüsüne -şelale- dayalı (waterfall) proje yönetimi yaklaşımının aksine, işleri daha küçük parçalara bölerek ve sürekli geri bildirim ve işbirliğiyle proje sürecini sürekli olarak gözden geçirerek çalışmayı hedefler. Bu düşünce yapısı agile metodolojisinin temelini oluşturur. 

Agile proje yönetiminın amacı değişen ihtiyaçlara hızlı yanıt verebilmek ve müşteri beklentilerini karşılamak için projeleri iterasyonlar (sprintler) halinde ilerletir. Her bir iterasyonda, müşteriye değer sağlayacak işin bir parçası tamamlanır ve müşteri geribildirimleri alınır. Bu geribildirimler doğrultusunda, gerekli değişiklikler yapılır ve yeni bir iterasyona geçilir. Bu süreç, projenin daha esnek ve adapte olabilir olmasını sağlar.

Geleneksel proje yönetimi bakış açısının aksine agile proje yönetimi kapsamında; işbirliği, iletişim ve kendini organize etme önemli roller oynar. Ekip üyeleri düzenli olarak toplantılar düzenler, işlerin durumunu ve ilerlemeyi birlikte takip eder. Planlama ve önceliklendirme, müşteri değerine odaklanır ve ekip üyelerinin katılımıyla yapılır. 

Çevik proje yönetimi bakış açısına göre sürekli bir gelişim süreci hedef alınır. Hatalardan öğrenme, sürekli iyileştirme ve takımın refleksleriyle uyum sağlama önemli birer bileşendir. Bu yaklaşım, projelerin değişen iş koşullarına hızlıca adapte olabilmesini ve müşteri beklentilerini karşılayabilmesini sağlar.

Agile ve Scrum Arasındaki Farklar Nelerdir?

Agile metodolojileri arasında yaygın olarak kullanılan ve oldukça sık karşılaştırılan Agile ve Scrum'u  detaylı incelemek bu yaklaşımı daha iyi anlamak açısından faydalı olacaktır. 

Kapsam

 • Agile: Agile genel bir proje yönetimi yaklaşımını ifade eder. Esneklik, adaptasyon ve müşteri odaklılık gibi prensipleri içerir.

 • Scrum: Scrum, Agile metodolojilerden biridir ve özellikle yazılım geliştirme projelerine odaklanır.

Yapılandırma

 • Agile: Agile, çeşitli yöntemleri içeren bir çerçevedir ve farklı projelerde değişiklik gösterebilir. Özünde, işin sürekli olarak müşteri geribildirimiyle yeniden değerlendirildiği esnek bir yapıya dayanır.

 • Scrum: Scrum, belirli bir yapıya sahip olan bir Agile metodolojisidir. Proje sürecini sırasıyla tanımlanmış roller, toplantılar, süreçler ve ürün sahibi tarafından belirlenen bir ürün backlog'u (görev listesi) ile yönetir.

Roller

 • Agile: Agile yaklaşımında, ekipler genellikle kendilerini yönetir ve proje üzerinde birlikte çalışır. Rollere daha esnek bir yaklaşım vardır.

 • Scrum: Scrum'da belirli roller bulunur:

  • Ürün Sahibi: Proje vizyonunu belirler, ürün gereksinimlerini tanımlar ve ürün backlog'unu yönetir.

  • Scrum Master: Ekip arasında engelleri ortadan kaldırmaya, süreçleri düzenlemeye ve Scrum prensiplerine uyumu sağlamaya odaklanır.

  • Geliştirme Ekibi: Ürünün geliştirilmesinden sorumludur ve kendini organize eder.

Süreçler

 • Agile: Agile, sürekli planlama, işbirliği, müşteri geribildirimi ve esneklik üzerine odaklanır. İteratif ve inkremental yani tekrarlayan ve döngüsel bir yaklaşım benimsenir.

 • Scrum: Scrum, işleri sprint adı verilen belirli zaman dilimlerine böler. Her sprint, planlama, günlük stand-up toplantıları, inceleme ve retrospektif gibi önceden tanımlanmış süreçlere sahiptir.

Bu farklar, Agile ve Scrum arasındaki temel ayrımlardan sadece birkaçıdır. Her ikisi de proje yönetiminde esneklik ve müşteri odaklılık sağlama amacıyla kullanılır, ancak Scrum, belirli bir yapı ve rollerle daha tanımlanmış bir süreç sunar.

MechSoft Blog: Agile Proje Yönetimi Nedir? CloudOffix ile Çevik Proje Yönetimi


Agile Manifesto Nedir?

Agile Manifesto agile proje yönetim yaklaşımını en yalın haliyle açıklamaktadır. Bu anlamda yazılım geliştirme süreçlerinde esneklik ve müşteri odaklılık prensiplerini vurgulayan bir belgedir. Bu belgede yer alan 12 Agile ilkesi, etkin proje yönetiminin temelini oluşturmaktadır. 

 1. İnsanlar ve etkileşimler süreçler ve araçlardan daha önemlidir.

 2. İşleyen bir yazılım, kapsamlı dokümantasyondan daha değerlidir.

 3. Müşteri ile sürekli işbirliği, sözleşmelerin üzerinde gelir.

 4. Değişikliklere yanıt verme, bir planı takip etmekten daha önemlidir.

 5. İşleyen bir yazılımın ölçütü, müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

 6. İş süreçlerini destekleyen düzenli aralıklarla çalışan ekipler oluşturulmalıdır.

 7. İşi doğru şekilde yapacak motivasyonlu bireylere güvenilmelidir.

 8. İşlerin ilerlemesini ölçebilmek için fonksiyonel yazılım teslim edilmelidir.

 9. Teknik mükemmeliyet ve iyi tasarım, sürdürülebilirlik için sürekli dikkat gerektirir.

 10. Basitlik, işleyen bir yazılımın sanatını en iyi şekilde yansıtır.

 11. Kendi kendini organize eden ekipler, en iyi gereksinim ve tasarımları üretir.

 12. Her düzeyde düzenli aralıklarla uyumlaştırma sağlanmalıdır.

Bu 12 ilke, projelerin esneklik, müşteri memnuniyeti, işbirliği ve sürekli iyileştirme odaklı bir şekilde yönetilmesini teşvik eder. Agile Manifesto'nun bu ilkeleri, yazılım geliştirme süreçlerinde başarılı sonuçlar elde etmek için kullanılan rehberlerdir.

CloudOffix Project Cloud: İleri Düzey Proje, Görev ve Zaman Yönetimi

Kendisi başlı başına bir Agile Proje Yönetiminin bir çıktısı olan CloudOffix, benimsediği yenilikçi ve özgün yaklaşımı sayende çevik proje yönetiminin temelini oluşturur. Agile proje yönetimi ise, projelerin esneklik, müşteri odaklılık ve sürekli iyileştirme prensiplerine dayanan bir yönetim yaklaşımıdır. Bulut tabanlı bir iş yönetim çözümü olan CloudOffix esnek ve özelleştirilebilen bir yapı sunar. 

CloudOffix Project Cloud ile Agile proje yönetiminin temel prensiplerini uygulamaya imkan sağlar.  Özelleştirilebilir yapısı sayesinde proje süreci esneklik ve hızlı adaptasyon sağlayacak şekilde planlanır. İş gereksinimleri ve öncelikler sürekli olarak gözden geçirilir ve müşteri geribildirimi doğrultusunda ayarlamalar yapılır. Bu sayede projenin başarılı bir şekilde tamamlanması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması her zaman tek hedef haline gelir. 

Bunun yanı sıra CloudOffix kolabrasyonu yani birlikte yönetimi ve takım çalışmasını destekler. Proje yönetiminde yer alan tüm çalışanların birbiriyle iletişim kurmasını, ortak kararlar almasını, yol haritalarını takip edebilmelerini, görevlerini ve hatta alt görevlerini görebilmelerini sağlar. 

CloudOffix sadece proje yönetim yazılımı olmakla kalmayıp satış, pazarlama, satış sonrası destek, fatura yönetimi gibi birçok süreci bir arada yönetilmeye olanak sağlayarak  "müşteri deneyimi" yaşatmayı hedefler. 

 


Agile Proje Yönetimini Denemek İster Misiniz?