Self Servis İK Yönetimi Nedir?

HR Liderleri Geleceğin Dijital Dönüşüm Liderleri

MechSoft Bilgi ve İletişim Tek. Tic. A.Ş., Sezgi Özkan

Self Servis İK Yönetimi Nedir?

HR Liderleri Geleceğin Dijital Dönüşüm Liderleri

12 Nisan 2022 , Blog Yazılarımız

Covid-19 ve pandemi kavramlarının hayatımıza girmesiyle birlikte iş süreçlerinde köklü bir değişim meydana geldi. Bu değişimden en çok etkilenen departmanlardan biri de “İnsan Kaynakları” oldu. Pandemik salgın döneminde İnsan Kaynakları adına bir kırılım noktası yaşandı ve iş hayatlarımızda “Dijital HR” kavramı daha da önem kazandı.

İnsan Kaynaklarının dijitalleşmesiyle birlikte firmalar daha mobil ve daha analitik hale gelirken aynı zamanda bulut sistemlerine yönelim keskin bir şekilde arttı. Çevik iş yapış modelleri, daha az hiyerarşi ve kolaborasyonun odak noktasında olduğu yeni süreçlerle birlikte, İnsan Kaynakları departmanları değişimin merkezinde konumlandılar ve “Dijital Dönüşüm”ün baş aktörleri haline geldiler.

Pandemi süreci iş dünyasında trendleri ve ofis kurallarını da değiştirdi. Dijital dönüşümün sağladığı esneklik ve bununla gelen güven ortamı, alışılagelmiş iş yapış şekilleriyle ilgili eski ve kalıplaşmış inanışları kökünden sarstı. Dijital HR, pandemi boyunca endüstriyi ve iş süreçlerini dönüştürdü: Hibrid çalışma modeli çevikliği (agile) ve esnekliği artırırken, Self-Servis İK araçları süreçlerin eksiksiz işlemesini ve çalışanların insan kaynakları ve yönetimden bağımsız olarak süreçlerini yönetmesine olanak sağladı. Bu süreçte, yeterli dijital kaynağa sahip olmayan firmaların da kendilerini dönüştürmesi gerekli hale geldi.

Nisan 2020 tarihinde, KPMG tarafından gerçekleştirilen bir ankete göre, Covid 19 Pandemik Salgını sonrasında öncelikli gündem maddeleri arasında Dijitalleşme ilk sırayı almaktadır. Anket; İnsan Kaynakları, Finans/Mali İşler ve Strateji/İş Geliştirme departmanlarından, %45'i üst düzey yönetici olmak üzere 102 profesyonelden toplanan verilere dayanmaktadır.

Tüm bunların yanı sıra insan odaklı kültür kavramı süreci şekillendiren etmenlerden biri haline geldi. Bu dönemde özellikle yeni işe alımlarda kurum kültürünün ve aidiyet duygusunun dijital araçlarla aktarılması vazgeçilmez oldu. Self – servis İK araçları ise, ofis odaklı gibi görünen işe alım veya izin talep benzeri zor süreçleri bile dijitalleştirerek, mekândan bağımsız iş akışı konforu sundu.

Covid 19 ile başlayan pandemi süreci toplumun tüm kesimlerinde belirsiz bir geleceğe karşı tedirginlik yarattı. Bu tedirginlik ortamı, daha inovatif stratejilerle oluşturulacak “Sürdürülebilir Dijital Dönüşüm” için büyük bir fırsat yaratmaktadır.


MechSoft Blog - Self Servis İK Yönetimi Nedir?

 

* KPMG - Covid-19 ile çalışma hayatındaki yeni uygulamalar Anket Raporu / Nisan 2020

CloudOffix HR Cloud ile Kurum Kültürünüze Yatırım Yapın 

İnsan kaynakları, aslına bakıldığında bir firmada "iç müşteri yaratan ve onların memnuniyetini sağlayan" bir departmandır. Bu özelliği sayesinde neredeyse her firmanın en temelini, kültürünü oluştururken geleceğini inşa etmektedir.

Bu anlamda İnsan Kaynaklarının dijitalleşmesi ve buna gösterdiği uyum, firmanın dijitalleşme sürecinde gelecek konumunu ortaya koymaktadır.

İnsan kaynakları yönetimi ile ilgili pek çok fonksiyon olması sebebiyle, firmalar birbirine entegre olamayan ve efektif bir sonuç üretemeyen birçok farklı uygulamayı birlikte kullanmak durumunda kalmaktadırlar. Ek olarak bu durum her bir program için ayrı öğrenme süreçlerinin yanı sıra ayrı maliyetler yaratmaktadır. CloudOffix HR Cloud ise, bunları tek bir ana platform altında toplayarak uçtan uca çözümler üretmektedir.

Firmaların ana ihtiyaçları her ne kadar aynı gibi görünse de detaylara inildiğinde oldukça farklılaştığı su götürmez bir gerçektir. İşte burada HR Cloud’un her kuruma yönelik özelleştirme yetenekleri ve benzersiz portal yapısı devreye giriyor.

Tüm bunlara ek olarak, HR Cloud esnek lisanslama modeliyle insan kaynakları bütçesinin doğru alanlara aktarılarak yine insan kaynağına artı değer olarak yansımasını sağlamaktadır.

CloudOffix HR Cloud ile Self Servis İK altyapısı ile profesyonellere zaman yönetimi ve efektif çalışma konusunda benzersiz çözümler sunmaktadır. İş ilanının çıkılmasıyla başlayıp ve personel oluşturmaya kadar devam eden süreçlerde özlük, eğitim, oryantasyon, performans yönetimi, seyahat – masraf, avans ve izin yönetimi gibi birçok konu başlığını CloudOffix – HR Cloud ile uçtan uca kayıt altına alarak yönetim imkanı sunmaktadır.

HR Cloud ile KVKK uyumu kapsamında geniş yetkilendirme fonksiyonları ile mükemmel bir iş yönetim deneyimi sunmaktadır. Süreçler "kişi bazlı" değil "rol bazlı" yönetilmektedir. Örneğin işten ayrılan bir İK çalışanı yerini alan kişi, sürece kaldığı gibi devam edebilmektedir.

Tamamen özelleştirilebilir yapısı sayesinde, insan kaynakları alanında faaliyetleri olan; büyük ve orta ölçekli işletmelerde, binlerce çalışana sahip holding yapılarında, işe alım danışmanlığı yürüten kurumlarda ve daha birçok alanda HR Cloud, süreçlerin takibinde ve yönetilmesinde destek olmaktadır.

CloudOffix HR Cloud ile ilgili bilgi almak için bizimle iletişime geçebilir veya 14 günlük ücretsiz demonuzu başlatabilirsiniz.