Şirket İçi Yönetimde Anket Kullanımı

Dijitalleşen Yapıda Anket Süreçlerinin Yönetimi

MechSoft Bilgi ve İletişim Tek. Tic. A.Ş., Sezgi Özkan

Şirket İçi Yönetimde Anket Kullanımı

Dijitalleşen Yapıda Anket Süreçlerinin Yönetimi

26 Mayıs 2022 , Blog Yazılarımız

Anket kullanımı geçmişten günümüze değerlendirdiğimizde uzun süredir hayatımıza yer etmiş olan bir demokratik bir ağız birliği sağlamanın bir yoludur.

2000'li yıllar itibariyle dijitalleşen ve her gün biraz daha gelişen ekosistemimizde elbette ki anketlerde kendi içinde değişim göstermiştir.

Anket kullanım alanlarını değerlendirdiğimizde ilk başta akıllara siyasi partilerin kamuoyunda nabzını tutmak üzere yaptığı anketler gelse de, elbette ki markalar tarafından ürün tanıtımını sağlamak, tüketici tarafından ürünlerin değerlendirmesini takip etmek ve müşteri memnuniyetini ölçmek ve akademik çalışmalarda araştırmak amacıyla sık sık anketlere başvurulmaktadır.

İş Hayatında Anket Kullanımı

Anket kullanımını iş hayatında ele aldığımızda ise, insan kaynakları departmanlarının çalışanları değerlendirme ve görüşlerini alma adına anket yönetimini kullandığını görebiliriz. İnsan kaynakları uzmanlarının çalışan anketlerini hayata geçirmesinde asıl amaç, genel olarak çalışanların firmasına olan bağlılığını ölçmek, performans değerlendirmesini sağlamak ve aynı zamanda çalışanların memnuniyetlerini görmektir.

Anketlerin hazırlanması ve hayata geçirilmesinin yanı sıra bu anketlerin çıktılarının değerlendirilmesi de oldukça mühimdir. İşletmelerin gerçekleştirdiği bu anketlerin organizasyonel gelişime katkı sağlayabilmesi için düzenli olarak yapılmasına özen gösterilmelidir. 

Bunun yanında hazırlanan anket soruları açık ve net olmalı, ankete katılım gösterenleri arada bırakacak veya kafasını karıştıracak sorulardan uzak durulmalıdır. En önemli nokta ise düzenli olarak hazırlanan bu anketler "sınav" mantığından uzak, çalışanlar üzerine baskı ve stres yaratmayacak bir yapıda kurgulanmalıdır. Aksi halde doğabilecek sonuçlar işletmelerin aleyhine olması kaçınılmazdır. 

Uzun vadede ise hem anketlerin nihai hedefine ulaşabilmesi hem de ankete katılan çalışanların işletmeye olan bağlılığını ve güvenini artırabilmesi için anketler üzerinden gelen "geri bildirim" detaylı bir şekilde analiz edilmeli, raporlanmalı ve gerekli aksiyonlar alınmalıdır.

Çalışan memnuniyet anketlerinde anketlerin içeriği kadar o anketlerin oluşturulması, çalışanlarla paylaşılması ve analiz edilmesi de bir o kadar önemlidir. Öncelik olarak anketler işletmenin kullanmış olduğu sistemlere entegre olarak çalışmalıdır ki anket sonuçları personel kartlarına otomatik olarak işlenmelidir. Aksi halde manuel olarak yürütülen sistemler hata payını da beraberinde getirmektedir. 

Bunun yanı sıra birbirinden bağımsız olarak yürütülen süreçler bilginin bölünmesine ve kaybolmasına yol açmaktadır. Geri dönük taramalarda bilgiye ulaşımı güçleştirdiği gibi hem işletme bazlı hem de çalışan bazlı kat edilen yolun görülmesini güçleştirmektedir.

Entegre İş Yönetim Sistemi CloudOffix gibi sistemlerde bu tarz sorunlar ortadan kalkmaktadır. Bu anlamda CloudOffix yalnızca bir anket yazılımı değil, tüm iş süreçlerinde konumlandırmaya uygun bir platformdur. CloudOffix'in kullanıcı dostu yapısı sayesinde, sadece birkaç adımda, işletmenin iç dinamiğine uygun bir şekilde herhangi bir teknik bir bilgiye gerektirmeden anket oluşturmak, çalışanlarla paylaşmak, anket sonuçlarını raporlamak ve sonuçlara göre ilgili ekiplerle paylaşıp aksiyon almak oldukça kolaydır.

CloudOffix Marketing Cloud İle Anket Oluşturma

CloudOffix Marketing Cloud ile anket oluşturmak, paylaşmak ve sonuçları analiz etmek sadece bir kaç dakika içinde mümkündür!

MechSoft Blog - Şirket İçi Yönetimde Anket Kullanımı - Anket Oluşturma

CloudOffix esnek yapısı sayesinde, anketleri oluştururken çoktan seçmeli, metin kutucuğu, tarih ve çoklu seçim gibi sayısız kombinasyon yaratmaya olanak tanır. Oluşturulan sorulara "zorunlu cevap" seçeneği eklenerek çalışanların soruları atlamasını veya boş cevaplar gönderilmesinin önüne geçilir. Bu sayede raporlamalarda oluşabilecek sorunlar önlenmiş olur. 

MechSoft Blog - Şirket İçi Yönetimde Anket Kullanımı - Anket Oluşturma - Zorunlu Cevap

Birden fazla soru şekline yer verilmesi hem anketi dolduranlar açısından sıkıcı olmasını engellerken, anketin değerlendirilmesi kısmında ulaşılmak istenen sonucu birden fazla açıdan görmeye olanak tanır.

MechSoft Blog - Şirket İçi Yönetimde Anket Kullanımı - Anket Oluşturma - Soru Tipleri

Çalışan bağlılığı anketlerinde en önemli olan anketlerin personel kartlarıyla eşleştirip saklanması ve gerektiğinde geri dönüp bakılmasın olanak vermesidir. Çalışanların memnuniyetini ve bağlılığını sağlamak adına adeta bir merdiven inşa eder gibi adım adım ilerlenmeli ve yapılan tüm bu çalışmaların sonuçları sunulmalıdır.

Ek olarak hayata geçirilmiş bu anketlerin işletme yöneticileri açısından da bir sayısal bir anlam ifade etmesi gerekmektedir. CloudOffix'in sahip olduğu geniş raporlama araçları sayesinde çalışanların demografik özelliklerine, çalışma yapılarına, sahip olduğu unvanlara, çalışma sürelerine vb. daha birçok şekilde rapor almaya olanak tanımaktadır. Paket program mantığından uzak yapısı sayesinde, bu raporlama özelliklerine ek bir ücret ödemeden erişebilmesini sağlar. 

MechSoft Blog - Şirket İçi Yönetimde Anket Kullanımı - Anket Oluşturma - Raporlama

Çalışanların bağlılığını artırmak, şirkete olan güveni sağlamak oldukça uzun soluklu ve zorlu bir süreçtir. Bu zorlu süreçte kullanılacak dijital araçlar, hem insan kaynakları alanında çalışanların iş yükünü azaltacağı gibi doğabilecek hataların önüne geçilmesini sağlamaktadır.

Aynı zamanda CloudOffix gibi entegre sistemler verilerin ve bilgilerin tek bir yerden yönetilmesini sağlar. Bu sayede satışpazarlamaproje yönetimi gibi ana başlıkların yanı sıra insan kaynaklarında işe alımperformans yönetimipersonel takibiseyahat ve masraf süreçlerinin yönetimi gibi başlıkların takibi kolaylıkla sağlanır.

Entegre iş yönetim sistemimiz CloudOffix'i daha detaylı incelemek için ücretsiz demo başlatabilir ya da iş süreçlerinizi yönetirken profesyonel bir destek almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.